Danske energiøer skal på statsstøtten

Energiøen i Nordsøen er tidligst færdig i 2033, dvs. 3 år senere end først aftalt tilbage i 2020. Dermed bliver øen ikke verdens første energiø, sådan som politikerne ellers håbede, og den skal have statsstøtte. Drømmen om gratis energiøer er dermed bristet, skriver Børsen.

”Der bliver ikke tale om en egentlig ø, men en konstruktion i stålplatforme, som det kendes fra olie- og gasborerigge, hvor man placerer det eltekniske grej ovenpå. De oprindelige planer om en inddæmmet ø konstrueret i beton viste sig at være både for komplekse og alt for dyre. Regningen til staten ville blive på over 50 mia. kr., forklarede klimaminister Lars Aagaard for knap et år siden, hvor han satte øen på pause.

Politisk set er det aftalt, at det er en betingelse for energiøprojekterne, at de er rentable. Ud over energiøen i Nordsøen skal der også opføres en på Bornholm. Her har politikerne allerede fraveget betingelsen om rentabilitet og er gået med til at give statsstøtte på knap 18 mia. kr. Og ifølge Lars Aagaards oplysninger til Folketinget må man også forvente, at der bliver brug for en vis grad af statsstøtte til øen i Nordsøen, hvis projektet skal blive til noget”.

24NYT: En energiø er en kunstig ø, hvor man samler energien fra et stort antal havvindmøller. Et meget bredt politisk flertal er nået til enighed om grundlaget for den kunstige energiø i Nordsøen, der skal danne ramme om op mod 10 gigawatt (GW) havvind. Projektet, som kommer til at koste 200 mia. kr., og som får staten som majoritetsejer, har fået Ørsted, der ikke kan mistænkes for at være skeptisk over for vindenergi, til at gå ud med en kraftig advarsel: ”En kunstig ø er risky business. Vi frygter simpelthen, at det her bliver havvindens IC4-sag”.

Energiø-projektet i Nordsøen er Danmarks største anlægsprojekt og svarer til cirka fire Femern-forbindelser. Modsat andre store projekter har der ikke været meget offentlig debat om energiø-projektet. Når et politisk flertal i Folketinget alligevel er gået ind for en energiø, skyldes det politikernes opblæste ego og sygelige trang til at gennemføre projekter, der placerer Danmark som et foregangsland i verden uanset hvor risikobetonet det måtte være og uanset hvor meget det måtte koste, for det er jo skatteyderne, der betaler.

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)