Datatilsynet ser stort på Danske Banks lovbrud

Danske Bank har siden 2004 grundet fejlbehæftede personoplysninger opkrævet for høje beløb, inddrevet forældet gæld og opkrævet gæld fra de forkerte personer. De fejlagtige oplysninger er vandret videre fra banken til både skattemyndighederne og domstolene på trods af, at både ansatte i banken og bankens interne revisorer i en lang årrække har advaret om problemerne, skriver Berlingske .

”Trods det åbenlyse brud på reglerne afviser myndigheden på området, Datatilsynet, at undersøge sagen, hvilket vækker undren hos eksperter.

’Jeg forstår det helt grundlæggende ikke’, siger Ayo Næsborg-Andersen, lektor ved Syddansk Universitet (SDU) og ekspert i databeskyttelsesreglerne. ’Det er en stor sag, der vedrører mange mennesker, og som har haft direkte negative konsekvenser for mange af de registrerede. Det burde være en principiel sag, som Datatilsynet derfor gik ind i med det samme’.

Thomas Ploug, professor i kommunikation ved Aalborg Universitet med speciale i databehandling, kalder tilsynets passivitet stærkt kritisabel: ’Når Datatilsynet sidder på hænderne i en så alvorlig sag, så kan de sidde på hænderne i alle sager. Det er ikke særligt betryggende, og det er ikke særligt godt for ens retsfølelse’.”

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)