De vil forvandle Danmark til islamisk stat

Cand.polit. Eva Gregersen skriver i Berlingske, at hun under sine mange besøg i de muslimske miljøer her i landet har fundet ud af, at antidemokratisk tankegods er meget udbredt i moskémiljøerne.

”Når Eva Gregersen har besøgt danske moskeer, er der især ét spørgsmål, hun har søgt svar på. Hvis muslimer var i flertal og havde magt, som de har agt, ville de så gå ind for at bevare det liberale demokrati? Eller ville de gå ind for at gå over til en islamisk stat efter islamiske forskrifter?

Ingen har protesteret. Ikke en eneste praktiserende muslimsk meningsdanner har erklæret, at han eller hun skam har det liberale demokrati som sin ideale samfundsmodel. Ikke en eneste menig moskégænger har udbrudt: ’Så har Eva Gregersen tydeligvis ikke besøgt min moské, for der forkaster vi idealet om en islamisk stat’.

Vi har altså et segment i befolkningen, der har en islamisk stat som deres ideale samfundsmodel, men hvis meningsdannere tier om det og undviger emnet i den offentlige debat. Tavsheden er strategisk, fordi anklagen er sand. Det vil de praktiserende muslimske meningsdannere imidlertid ikke indrømme offentligt, for de ved godt, at det er ildeset hos majoritetsbefolkningen”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)