Den offentlige beskæftigelse er vækstet på stort set alle områder

CEPOS udsender tirsdag en analyse, der viser, at den offentlige beskæftigelse siden november 2019 er vokset langt hurtigere end befolkningsudviklingen skulle tilsige. Der er opdelt på forskellige velfærdsområder såsom sundhed, børn, undervisning med mere.

Beskæftigelsen i kommuner og regioner er samlet steget med 33.800 personer siden november 2019, hvilket er en stigning på omkring 5 procent. Det er langt mere end befolkningsudviklingen kunne tilsige.

“Den her stigning overstiger med længder, hvad demografien tilsiger. Det er overraskende, at tallene viser det stik modsatte billede af det, der males i medierne. Nemlig at der mangler hænder i den offentlige sektor, og at antallet af hænder ikke kan følge med antallet af brugere i den offentlige sektor,” siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i CEPOS.

Ifølge Finansministeriet vil en udgiftsudvikling, der følger det demografiske træk, medføre et lille fald i den offentlige beskæftigelse.

Ser man på børneområdet, er der samlet set en stigning på 5.400 ansatte på daginstitutioner og i dagpleje. Ud fra Finansministeriets opgørelse af det udgiftsmæssige demografiske træk på børneområdet, burde den offentlige beskæftigelse være nogenlunde uændret.

Dermed har væksten i beskæftigelsen kommuner og regioner langt overgået det demografiske træk.

Der er kommet 12.000 flere i beskæftigelse i sundhedssektoren, heraf 10.400 på sygehusene (et løft på 10 procent). Det kan dog umiddelbart ikke forklares med corona, da der i november 2022 ikke var nævneværdig corona-smitte.

”For mig at se illustrerer tallene, at det ikke er flere hænder og ressourcer, der er brug for i det offentlige. Derimod er der brug for, at man får mere værdi ud af de mange hænder og ressourcer, der allerede er i den offentlige sektor. Det vil sige, at man skal begynde at trække på reformkataloget fra Thornings Produktivitetskommission,” siger Mads Lundby Hansen og fortsætter:

”Jeg vil pege på, at man bør konkurrenceudsætte og udlicitere langt flere offentlige ydelser til private virksomheder, når de er bedre til prisen. Derudover bør man indføre mere individuel aflønning i det offentlige, så dygtige medarbejdere præmieres meget mere end i dag,” siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i CEPOS.

Data er hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Læs analysen her

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)