Den russiske syge i det danske Forsvar

Dagens Rusland er, ligesom det historiske Rusland og derefter Sovjetunionen, præget af betydelig korruption i centraladministrationen med omfattende bureaukrati og et embedsværk, der stjæler med arme og ben.

Fra omkring 2008, hvor en større militærreform i Rusland blev sat i gang, blev det russiske militær tilført enorme summer til udvikling af nye våbensystemer, materielanskaffelser, uddannelse af personel, lønstigninger, forbedringer af soldaternes levevilkår og organisationsændringer.

En stor del af nævnte summer er imidlertid blevet stjålet. Eksperter skønner, at 30 pct. af Ruslands forsvarsudgifter hvert år bliver stjålet af korrupte regeringsembedsmænd og generaler samt svindlerfirmaer, der har kontrakt med forsvaret.

Ruslands elendige performance i Ukraine skyldes i vid udstrækning det forhold, at pengene, der var øremærket til forsvaret, i stedet er blevet stjålet eller klattet væk. Den russiske militærledelse har dog ”sminket” rapporterne op igennem systemet for at skjule korruptionen. Ruslands magthavere med Putin i spidsen har derfor regnet med, at landets militær var stærkere, end det faktisk var.

Episoden med den danske fregat Iver Huitfeldt viser, at det danske Forsvar er gennemsyret af en lignende syg kultur.

Iver Huitfeldt var i starten af marts udsat for flere tekniske problemer, mens det danske krigsskib bekæmpede et droneangreb i Det Røde Hav. Konkret svigtede skibets vitale forsvarssystem, mens Ivar Huitfeldt nedkæmpede fire droner. Undervejs kunne fregatten derfor ikke affyre et eneste luftforsvarsmissil. Så tog man skibets kanoner i brug, men halvdelen af granaterne detonerede kort efter at have forladt kanonerne uden af være i nærheden af fjendtlige mål.

En hel kommandokæde og forskellige systemer i Forsvaret har godkendt, at fregatten blev udsendt i den miserable tilstand, den var i. Forsvarsministeren burde være orienteret herom, men det var han ikke. Systemet under forsvarsministeren har nemlig på bedste russisk vis tilbageholdt oplysningerne om fregattens forfatning. Ministeren har derfor anbefalet Folketinget at stemme for at sende krigsskibet afsted på dens farlige opgave. Hvad værre er: Forsvarsministeren er heller ikke blevet orienteret om episoden efterfølgende.

Det korrupte og indspiste system under forsvarsministeren har dermed bragt fregatten i en situation, hvor besætningen skal prise sig lykkelig for, at det ikke var målrettede missiler, houthierne sendte den dag, men kun langsomtgående droner.

Ifølge Jesper Korsgaard Hansen, der er formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, skulle fregatten aldrig være sendt afsted med de problemer, den har haft. Til Berlingske siger han, at det er underligt, at der ikke er nogen i systemet, der har gjort opmærksom på de problemer, som krigsskibet har haft, hvis man har været bekendt med det.

P.t. er det uvist, hvem der har ansvaret for, at informationerne om fregattens tilstand blev sminket eller ligefrem tilbageholdt, sådan at forsvarsministeren troede, at Danmark udsendte en kampklar fregat. Forvent dog en lang kø ved håndvasken.

André Rossmann

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)