Der skydes løs! 35 vildsvin er nedlagt i kampen mod afrikansk svinepest

I marts fik jægere mulighed for at hente en generel tilladelse til at skyde vildsvin i alle døgnets 24 timer. Nu viser en opgørelse, at der siden nytår er nedlagt 35 vildsvin.

For at styrke bekæmpelsen af afrikansk svinepest fik jægere i marts mulighed for at skyde vildsvin hele året rundt og hele døgnet rundt. Den indsats ser ud til at virke. Naturstyrelsens opgørelse viser, at der siden nytår er nedlagt 35 vildsvin. 21 af vildsvinene er nedlagt på private arealer, 12 er nedlagt på Naturstyrelsens arealer, mens de sidste to er trafikdræbt. Vurderingen er, at der ved årsskiftet var mellem 50 og 100 vildsvin i Danmark, men tallet er nu højere, da der er kommet flere smågrise til i foråret.

– Tallene viser tydeligt, at det har virket at give jægere mulighed for at skyde vildsvin hele døgnet. Det er dejligt, at jægerne har taget opgaven på sig, for den politisk ønskede indsats med at få skudt alle vildsvin i Danmark er en stor og vedvarende indsats. Naturstyrelsen har sat ind med en flerstrenget indsats med foderpladser, fælder og information og vejledning – alt sammen for at forhindre, at afrikansk svinepest kan sprede sig til Danmark. Det ser ud til at være en god kombination, siger kontorchef i Naturstyrelsen, Mads Jensen.

Naturstyrelsens indsats er både på statsarealer og på private arealer. På private arealer hjælper Naturstyrelsen for eksempel med vejledning om, hvordan man kan etablere foderpladser, hvor vildsvin kan spise. Det giver jægerne mulighed for at vide, hvor vildsvinene er, så de bedre kan finde dem, når de går på jagt.

LÆS OGSÅ:  Historisk ja sender fagbevægelsen ind i fremtiden – LO og FTF smelter sammen

På Naturstyrelsens arealer er der etableret foderpladser og opsat fælder i områder, hvor flere vildsvin holder til. Der er desuden en række vildtkameraer, som giver mulighed for at finde ud af, hvornår og hvor vildsvin opholder sig i de forskellige områder.

I marts udstedte Naturstyrelsen en generel dispensation fra vildtskadebekendtgørelsen, der gør det tilladt at skyde de nataktive vildsvin døgnet rundt. Dispensationen gjaldt til den 1. juli, hvorefter adgangen til regulering om natten gøres permanent som en del af vildtskadebekendtgørelsen.

Personer, der udfører regulering af vildsvin, skal have gyldigt jagttegn og være fyldt 18 år. Jægerne skal inden for 24 timer kontakte myndighederne, hvis de har skudt et dyr, så der kan blive taget prøver af dyret.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)