Det befæstede Danmark

Mens vi hører politikernes evige propaganda om det trygge og fredelige Danmark, befæster de selvsamme magthavere Christiansborg, Amalienborg, Domhusene, Statsforvaltningen, havnene, lufthavnene, turistområderne – og ikke mindst de større bladhuse, som regeringen nidkært benytter til sin propaganda. Læs mere her.

Kommentarer