Det er det rene pip


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

“Det skal gøres mere attraktivt at rejse med bus, tog og cykel. Det foreslås derfor, at der udarbejdes en plan for opfølgning på anbefalingerne fra opgaveudvalget “Rejsen med bus, tog og cykel” om hvordan og hvornår, de kan gennemføres”. Opgaveudvalget er en bred sammensætning af lokale trafikanter samt flere regionspolitikere, som har arbejdet med forslag til forbedringer, bl.a. ved at anbefale, at busser har første prioritet samt busforbindelser på tværs er væsentlige. Det indledende citat ovenfor, er hentet fra Region Hovedstadens vedtagne målsætnings initiativ, som understreger, at “bedre fremkommelighed for busser vil gøre det mere attraktivt at tage den kollektive trafik”.
Stik imod borgernes ønsker samt den gode målsætning, har Movia i tæt samarbejde med Region Hovedstadens administration, nu foreslået, at der allerede i 2024, skæres så kraftigt i den kollektive trafik, at der virkelig vil være tale om en alvorlig forringelse. Nedskæringerne er så drastiske og ubearbejdede, at der – i givet fald – vil blive tale om stort frafald fra den kollektive trafik. Frafaldet vil betyde endnu flere biler og stigende luftforurening med de helbredsskader vi kender så uhyggeligt til.
Efter min og DF’s opfattelse, er det man har gang i, dybt uansvarligt. Derfor vil DF i de næste dages forhandlinger i Region Hovedstaden, lægge andre forslag på bordet. Vores udgangspunkt vil være, at der ikke skal spares på lokaltog og busser. De akademiske beregninger, som ligger til grund for de drastiske forringelser af lokaltog samt busser, er baseret på økonomi og rentabilitet. Men, for pokker, vi har hidtil også haft et hensyn til, at den kollektive trafik ikke udelukkende var baseret på kroner. Men, også på et solidarisk hensyn til borgere i yderdistrikter, kørsel til uddannelsesstedet, natbusser og hensyn til borgeres skiftende arbejdstid. Det hensyn mener vi i DF skal fortsætte. Vi synes ikke borgerne skal lade sig vælte omkuld af teknokratiske DJØF-ere og visse politikere, som ikke har mod og rygrad til at sætte sig op imod forbrugeruvenlige og usolidariske forslag. Som det kan risikere, at blive, så vil det være det rene pip.
Det skal stoppes nu. Den kollektive trafik skal opprioriteres og ikke køres ud på et sidespor.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)