Det er tid til et opgør med det statsstøttede PostNord

Kommissionen har i dag sagt god for endnu en kapitalindsprøjtning fra staten til PostNord på samlet 224 mio. kr. Men kommissionens afgørelse ændrer ikke på, at den massive statsstøtte til PostNord skævvrider markedet og medvirker til at PostNord kan udkonkurrere private vognmænd. Det bør stoppes mener ITD, som opfordrer til et politisk opgør med den nuværende postbefordring.

Coulourbox

Europakommissionen har i dag oplyst, at to kapitaltilførsler foretaget af den danske stat til PostNord i 2020 og 2021 på samlet 224 mio. kr., er lovlig statsstøtte.

Dermed kan PostNord få udbetalt de statslige midler, som blev bevilget af et flertal i Folketinget i 2019, så selskabet kan varetage postbefordringen til og med 2022.

Men den massive pengestrøm fra den danske stat til PostNord skal stoppes, uanset om denne afgørelse er tippet til statens fordel, mener ITD.

-Helt grundlæggende er der slet ikke behov for, at staten skal holde PostNord kunstigt live med en strøm af skatteyderbetalte millioner. Det er spild af skatteydernes penge, for staten bør slet ikke drive vognmandsforretning, når der er private vognmænd og distributører derude, som kan løse opgaven, siger Henriette Kjær, politisk chef i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

Kommissionens undersøgelse af kapitaltilførslerne til PostNord blev igangsat, efter ITD i 2020 klagede over pengestrømmen til selskabet.

– Vi har gentagende gange klaget over statens støtte til PostNord og har også tidligere fået medhold, som førte til, at PostNord skulle tilbagebetale over en halv milliard kroner til staten, siger Henriette Kjær.

LÆS OGSÅ:  PostNord Group vil sende ny millionregning til danske vognmænd

– I dette tilfælde førte ITD’s klage til, at Kommissionen indledte en undersøgelse af den støtten til PostNord. Og selvom den danske stat slap igennem nåleøjet denne gang, mener vi stadig, at det bør gøre indtryk på det politiske niveau, at Kommissionen gang på gang ser advarselstegn i statens støtte til PostNord, siger Henriette Kjær, som også understreger, at ITD nu vil kigge nærmere på afgørelsen i sagen.

Den nuværende midlertidige postaftale løber til og med 2022, og ITD opfordrer til, at man herefter tager et opgør med den nuværende model for postbefordringen i Danmark.

– De seneste år er der lavet den ene midlertidige aftale efter den anden, der i sidste øjeblik har holdt PostNord kørende. Men det skal slutte nu, siger Henriette Kjær og fortsætter.

– Vi vil arbejde for, at der næste gang tages grundlæggende politisk stilling til PostNords rolle på markedet. Tiden er simpelthen løbet fra, at staten skal drive vognmandsforretning, og det er en stor del af danskerne enig i. Derfor vil vi fortsætte det politiske arbejde for et opgør med det statsstøttede PostNord, så vi kan få private vognmænd til at varetage de opgaver, der naturligt hører hjemme der, udtaler Henriette Kjær

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)