Det nye Danmark? Bandetilknyttet havde pistol, ammunition og dynamit!

I en sag om opbevaring af våben og sprængstof er en 22-årig mand i dag idømt seks års fængsel, mens en 19-årig mand er idømt tre års fængsel. Samtidig er den 22- årige idømt forbud mod at opholde i dele af postnummer 2700 Brønshøj i seks år.

Efter seks retsdage i Retten på Frederiksberg fandt et enigt nævningeting mandag den 23. august 2021 to mænd skyldige i en sag om opbevaring af våben og sprængstof.

En 22-årig mand blev fundet skyldig i at have været i besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition samt 321 gram dynamit og en machete. Det hele blev opbevaret i en bil, som han havde købt ca. tre måneder forinden, og som holdt parkeret på en vej i Brønshøj.

Retten fandt også, at det kunne lægges til grund, at den 22-årige var tilknyttet en bandegruppering, og at besiddelsen af våbnene og sprængstoffet skete som led i en bandekonflikt, der verserede i foråret og sommeren 2020. En konflikt, der medførte i alt ni skudepisoder og to dræbte. Det betyder, at bandebestemmelsen i straffelovens § 81a finder anvendelse, hvorefter straffen som udgangspunkt skal forhøjes til det dobbelte.
Den 22-årige blev i dag straffet med fængsel i seks år.

Den anden tiltalte i sagen, en 19-årig mand, blev af retten fundet skyldig i medvirken til besiddelsen af våbnene og sprængstoffet. Han straffes med fængsel i tre år.
På foranledning af den 22-årige lod den 19-årige bilen indregistrere i sit navn, og retten mente, at den 19-årige burde have indset muligheden for, at bilen kunne blive brugt til opbevaring af våben og sprængstof som led i bandekonflikten, og at han forholdt sig accepterende til den mulighed.

LÆS OGSÅ:  Affyrede skud med signalpistol: To mænd anholdt

“Jeg er tilfreds med den dom, som retten er nået frem til. Først lykkedes det politiet at få fjernet både våben og sprængstoffer fra en verserende bandekonflikt, og med dagens strafudmåling er der sendt et klart signal om, at der bliver slået hårdt ned på banderne og deres aktiviteter,” siger senioranklager Kristoffer Petersen fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Ud over fængselsstraffene blev den ene af mændene også idømt et opholdsforbud, der betyder, at han i seks år ikke må opholde sig i nærmere bestemte dele af postnummer 2700 Brønshøj.

Den 22- årige ankede på stedet, mens den 19-årige tog betænkningstid.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)