DF-ordfører advarer om befolkningsudskiftning

Strammer man ikke udlændingepolitikken markant, bliver konsekvensen en langsom befolkningsudskiftning, advarer Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Mikkel Bjørn, i Berlingske.

’Danskerne er meget dårlige til at reproducere sig selv og dermed give kulturen videre til deres børn. Især når vi samtidig ser en meget stor befolkningstilvækst blandt grupper, som kommer fra kulturer, som ligger meget langt fra den danske. Det betyder, at den danske kultur på sigt vil kendetegne Danmark i mindre grad’, siger DF-ordføreren.

Mikkel Bjørn er også bekymret for en anden udvikling. Ikkevestlige kvinder, både indvandrere og efterkommere, har i mange år haft en højere fertilitetsrate end kvinder med dansk oprindelse. Derfor argumenterer han, at de med tiden vil komme til at udgøre en stadig større del af befolkningen. ’Når befolkningstilvæksten bliver drevet af indvandrere og efterkommere betyder det, at landet i højere og højere grad kendetegnes ved de kulturelle normer og værdier, som hersker i de lande’, siger han”.

24NYT: Læserne bedes bemærke, at kategorien ”efterkommere”, som Danmarks Statistik bruger, omfatter personer, som er født i Danmark, men hvor ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis efterkommerens forælder opnår dansk statsborgerskab, bliver efterkommeren automatisk klassificeret som etnisk dansker.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)