DI: Danmark halter efter i kampen mod bøvl og byrder

På trods af mange års kamp mod virksomhedernes byrder, viser en ny rapport fra OECD, at Danmark ligger i den tunge ende, når det gælder bøvl og byrder i nye love, regler og bestemmelser. 20 nye forslag fra DI skal nu gøre det lettere og mere enkelt at drive virksomhed i Danmark.

Et af de centrale forslag fra DI er at oprette et nyt, uafhængigt organ, som kan råbe politikerne op, når ny lovgivning er på vej med for meget administrativt bøvl og byrder.

– Det er tid til at tage de næste skridt i opgøret med bureaukratiske og besværlige regler, som gør det træls at drive virksomhed i Danmark. Vores 20 forslag har potentiale til at rykke arbejdet med at bekæmpe byrder op i en helt anden liga, siger direktør Kent Damsgaard, DI.

– Vi er glade for den energi, som skiftende regeringer har lagt i at reducere virksomhedernes byrder. Og det arbejde vil vi klart opfordre kommende regeringer til at fortsætte. Med OECD’s rapport kan vi dog se, at der er brug for at styrke fokus på det lovforberedende arbejde for at tage flere byrder i opløbet.

DI opfordrer til, at den kommende regering opretter et uafhængigt regelforenklingsorgan, der på eget eller Folketingets initiativ skal kunne igangsætte analyser og vurderinger af det lovforberedende arbejde.

DI foreslår også en grundig gennemgang af de mange forskellige tilsyn, som myndighederne fører med dansk erhvervsliv.

LÆS OGSÅ:  Her er reglerne for besidelse og anvendelse af peberspray

– Der er brug for at gå de forskellige tilsynsordninger igennem med en tættekam. Kan vi gøre det bedre, kan vi gøre det mere effektivt? Det handler ikke om at frede erhvervslivet for myndighedernes kontrol. Tværtimod kan for eksempel tilsyn med fødevaresikkerhed være med til at skabe tillid til danske eksportvarer. Det handler om at gøre arbejdsgangene mere målrettede og smidige, siger Kent Damsgaard.

DI peger i sit nye byrdekatalog på, at politikerne i mange år har været fokuseret på at lette byrderne i eksisterende lovgivning.

– Det er entydigt godt og rigtigt, at politikerne hele tiden forholder sig til, hvordan love virker i praksis. Men hvis vi for alvor skal rykke ved virksomhedernes opfattelse af de administrative byrder, skal vi have fokus på byrder i hele lovprocessen – fra en ide fødes, til den måde ny lov skal føres ud i livet på den enkelte virksomhed, siger Kent Damsgaard

– Kampen mod administrative byrder er noget, der samler partierne på tværs af Folketinget. Det kan vi se over de sidste 35 år, hvor skiftende regeringer har kæmpet for at nedbringe byrderne for erhvervslivet i den danske regeljungle. Nu opfordrer vi til, at politikerne sammen tager næste skridt i kampen mod unødigt bøvl, siger Kent Damsgaard, direktør i DI.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)