DN kræver handling efter fund af ulovlige sprøjtegifte i grundvand

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort den største screening af sprøjtegifte i vores grundvand nogensinde, hvor der er fundet flere ulovlige sprøjtegifte, som aldrig har været godkendt i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening kræver en styrket indsats.

Den længe ventede massescreening af grundvandet er netop offentliggjort. Den er et supplement til den normale grundvandsovervågning for at tjekke, om der skal testes for flere stoffer i den løbende overvågning. Og det skal der.

Der er taget prøver fra i alt 263 boringer fordelt over hele landet. Og der er fund af rester af sprøjtegifte i 20% af boringerne, hvor ti stoffer er fundet over grænseværdien. Mange af de 33 fundne stoffer har ikke før været testet i dansk grundvand.

Mest opsigtvækkende er, at der er fundet tre ulovlige sprøjtegifte, som aldrig har været godkendt i Danmark. Og det er ekstremt bekymrende, mener præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding:

–  De her stoffer er jo ulovlige af en årsag. Fordi de enten udgør en meget stor risiko for vores drikkevand eller sundhed. Og det viser jo desværre, at der i årevis ikke har været en god nok kontrol med brugen af sprøjtegifte eller overvågningen af vores grundvand, når vi nu finder stadig flere ulovlige stoffer, siger hun.

DN kræver bedre overvågning og mere kontrol

Det rene drikkevand er en unik resurse i Danmark og politisk har vi besluttet en nul-tolerance over for sprøjtegift i drikkevandet.

LÆS OGSÅ:  Surfforbund vil rydde op på de danske strande med 300.000 kr. i ryggen fra Miljøstyrelsen

Alligevel findes der hver eneste år flere hundrede ulovlige sprøjtegifte, når myndigheder gennemfører kontrolbesøg hos landmænd og gartneriet.

Vi har altså i årevis vidst, at der var et stort omfang af ulovlige sprøjtegifte på markedet uden, at myndighederne har screenet for dem i overvågningen. Før nu. Og det er vel og mærke ikke alle ulovlige sprøjtegifte myndighederne nu har testet.

Det er problematisk, at myndighederne har sovet i timen, mener Maria Reumert Gjerding, som efterlyser en styrket kontrol, en bedre overvågning og en målrettet indsats for at komme de brodne kar i landbruget til livs.

–  Jeg håber virkelig, at politikerne vil tage beskyttelsen af drikkevandet langt mere alvorligt. Vi ved, at der løbende importeres ulovlige sprøjtegifte til Danmark. Og nu finder vi dem i grundvandet.  Her bliver myndighederne nødt til at styrke kontrollen og lave en langt mere finmasket overvågning, siger hun og fortsætter:

–  Politikerne må også forholde sig til om sanktionsmulighederne er gode nok og om straffene for ulovlig anvendelse af sprøjtegifte skal skærpes. Det viser de her nye tal, at der er behov for.

Forbyd sprøjtegifte, hvor drikkevandet dannes

Hvis vi skal sikre en reel beskyttelse af drikkevandet, mener præsidenten at politikerne skal sikre et forbud mod brug af sprøjtegifte, der hvor drikkevandet dannes i de såkaldte følsomme indvindsområder.

–  Bedre kontrol og overvågning klarer det ikke alene. Hvis vi virkelig mener, at vi skal beskytte vores drikkevand til kommende generationer, bliver vi nødt til at stoppe med at bruge sprøjtegifte der, hvor der er en risiko for, at det ender i drikkevandet.

LÆS OGSÅ:  Nyt ’plastbidrag’ til EU giver ikke soleklare grønne gevinster

FAKTA: Ulovlige stoffer fundet i grundvandet

  • I den nye massescreening er der blevet testet for 415 stoffer i samlet 263 boringer.
  • Der er fundet 33 stoffer i 20% af de analyserede boringer.
  • Der er fundet 11 stoffer over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. Syv af stofferne er ulovlige at benyttet i Danmark i dag.
  • Tre af de 11 stoffer, metazachlor ESA, metazachlor OA og t-sulfinylacetic acid, stammer fra 2 sprøjtemidler, som aldrig har været godkendt til anvendelse i Danmark.
  • Begge stoffer er forbudt fordi risikoen for udvaskning til grundvandet var for stor. Det europæiske agentur for fødevaresikkerhed EFSA vurderer, at stofferne kan være kræftfremkaldende.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)