DR må korrigere måneders systematisk misinformation vedr. Gaza-tabstal

Debatindlæg på 24NYT er alene udtryk for forfatterens holdning.

FN-organisationen OCHA’s seneste nedskrivning af tabstallene for kvinder og børn i Gaza bør få DR til at genoverveje den ukritiske formidling af tabstal, som, trods blåstempling af diverse FN-organisationer, reelt har Hamas som afsender. DR bør desuden bringe en beklagelse samt korrigere de relevante artikler på dr.dk.
Debatindlæg af Dan Harder, redaktør på  www.israel-online.dk
Mens BerlingskeTV2, og naturligvis israelske medier som Times of Israel, har beskæftiget sig indgående med sagen, er der på dr.dk tilsyneladende opstået radiotavshed. Her mener man åbenbart ikke, at nyheden, udover en lille notits under “Kort nyt,” fortjener nogen opmærksomhed. Jeg har ikke overblik over, om sagen er blevet nævnt på tv, men i betragtning af, at man på dr.dk intensivt har promoveret Hamas’ falske tal, mener jeg, det må være absolut påkrævet, at DR nu tydeligt melder ud – også på dr.dk – at man anerkender at have fejlet i formidlingen af tabstallene.
Når man så nidkært formidler (selv uverificerede) oplysninger, som sætter Israel i et negativt lys, må man også tydeligt bringe et korrektiv, når det er relevant. Ellers lever man ikke op til hverken egne eller lovens krav om en balanceret og upartiskhed dækning.
Jeg har, som bekendt, gennem det sidste halve års tid gentagne gange argumenteret for, at DR burde indstille den hidtidige praksis med at legitimere Hamas’ tabstal – af den simple grund, at de med sikkerhed ikke er retvisende.
Hamas har historisk set, i alle foregående Gaza-krige, voldsomt overdrevet den civile andel af tabene, mens man systematisk har søgt at skjule organisationens militære tab. Den strategi er dokumenteret hinsides enhver tvivl. Hertil kommer, at nogle af de tal, som DR har formidlet, har været statistisk umulige. Et eksempel er den ofte gentagede påstand om, at 70 (eller 69) procent af de dræbte i Gaza skulle være kvinder og børn. Da kvinder og børn udgør 75% af Gazas samlede befolkning, inderbærer påstanden, rent matematisk, at Israel stort set ikke har ramt nogen Hamas-militante, men næsten kun har dræbt civile.
Det er naturligvis præcis Hamas’ hensigt med at sprede de falske tal. De harmonerer dog dårligt med både Israels løbende udmeldinger om at have dræbt tusindvis af militante (i skrivende stund 15.000) og Hamas’ egen udmelding fra februar om at have mistet 6.000 våbenføre mænd.
Jeg er tilsyneladende ret alene i Danmark i min interesse for tabstallene, men jeg er ikke den eneste i verden, som har bemærket Hamas/FN’s systematiske manipulation med dem. En del analytikere har gennem hele krigen påpeget den statistiske evidens for Hamas’ systematiske underrapportering af mandlige tab og tilsvarende overrapportering af kvinder og børn. Se et par eksempler herher og her.
Jeg har også tidligere dokumenteret, at DR under Gaza-krigen i 2014 ukritisk, med FN som kilde, formidlede Hamas’ påstand om, at 86% af de dræbte skulle være civile, mens tal fra FN efter krigen viste 65% civile (det skal bemærkes, at FN kalkulerede med over dobbelt så mange “civile” mænd som kvinder, hvilket indikerer, at en del flere af mændene nok reelt var militante, hvorfor den virkelige andel af civile tab formodentlig er lavere end de 65%). Den israelske hær ansatte efter krigen i 2014 de totale tab til 2.125, fordelt på 761 civile (36%) og 936 militante (44%). Hertil kom 428 mænd i den våbenføre alder (20%), som ikke kunne klassificeres med sikkerhed. Samlet set peger tallene på et forhold omkring 1:1.
Uanset hvilke endelige tal man benytter, står det klart, at DR’s ukritiske formidling af Hamas/FN’s tal i 2014 var en alvorlig fejl. Men desværre en fejl, som DR aldrig har hverken anerkendt, beklaget eller taget ved lære af. Man har tværtimod – denne gang med åbne øjne – valgt at begå præcis samme fejl igen.
Jeg lovede for nogle måneder siden DR Udland, at mere retvisende tal med tiden ville fremkomme og dermed bekræfte, at jeg havde ret. Den proces ser vi nu den spæde begyndelse på. I den nye udmelding fra FN/OCHA er tabstallene for kvinder og børn nedjusteret betragteligt. Årsagen er angiveligt, at man (af uvisse årsager) er ophørt med at forlade sig på Hamas’ “mediekontor,” men nu alene nøjes med at se på de “identificerede” dræbte. Det er en regulær indrømmelse af, at de tidligere påståede (usandsynligt høje) andele af kvinder og børn var opdigtede.
Det skal dog bemærkes, at OCHA’s tal stadig har Hamas’ sundhedsmyndigheder som kilde. Så man må forvente yderligere justeringer, når mere troværdige aktører (formodentlig efter krigen) kommer med deres opgørelser. Tallene fra FN/OCHA skal altså i den kommende tid endnu tages med alle nødvendige forbehold – særligt når vi ved, at Hamas historisk har haft for vane at skjule eller underdrive sine militære tab.
Man kan dog allerede af de nye tal så småt begynde at aflæse den overrepræsentation af mænd (pga. de militære tab), som har været gældende for alle tidligere Gaza-krige. Det betyder blandt andet, at Hamas’ løgn om de 70 (eller 69) procent kvinder og børn nu må være lagt i graven.
Interessant nok har OCHA, der som alle andre organisationer i Gaza i et vist omfang samarbejder med Hamas, i lang tid på sin hjemmeside påført den daglige statistik en disclaimer, hvoraf det fremgår, at tallene ikke er uafhængigt verificerede, og at de kan forventes at blive revideret yderligere, når det engang sker. En sådan disclaimer burde DR også have påført sin formidling af Hamas’ tal. Men DR har gjort det stik modsatte og systematisk udstyret sine artikler med bemærkningen om, at tallene af historiske årsager ansås for troværdige, selvom det modsatte er tilfældet. Det bør der rådes bod på nu med en ændring af praksis samt en tydelig, offentlig beklagelse af, at man hidtil har vildledt læserne på dr.dk.
Den danske repræsentant for OCHA har faktisk meldt ud, at revisionen giver “anledning til refleksion,” og udtalt, at “det rejser naturligvis nogle spørgsmål.” Man må som minimum forvente den samme offentlige udmelding fra DR.
Det må derudover forventes, at alle artikler på dr.dk, som nævner påstanden om de 70 (eller 69) procent kvinder og børn blandt de dræbte – eller andre specifikke tabstal for kvinder og børn – forsynes med en korrektion, så fremtidige læsere af de eksisterende artikler ikke forledes til at tro, at tallene er retvisende.
Jeg er nødt til særligt at fremhæve DR-journalist Sean Coogans dybt manipulerende artikel fra 5. december 2023, hvor han, som jeg tidligere har klaget til DR over, sammenligner Hamas’ dengang “aktuelle” (men falske) tal med tal fra tidligere krige, som for længst var nedjusteret til noget mere retvisende, med det formål at påvise, at Israel i den aktuelle krig forholdsmæssigt dræber mange flere kvinder og børn end i tidligere krige. DR-journalist Puk Damsgård konkluderer endda i artiklen “at tabstallene afspejler Israels måde at føre krig på.” Det er en falsk påstand, baseret på en uredelig sidestillelse af to typer data, der ikke kan sammelignes. Nu har vi fået bekræftet, at tallet 69%, som jeg påpegede dengang, var falsk. Derfor må artiklen rettes.
Når det er så afgørende at afsløre Hamas’ fusk med tabstallene, er det fordi, internationale aktører bruger det manipulerede forhold mellem civile og militære tab til at underbygge påstanden om alvorlige israelske krigsforbrydelser, ja måske endda folkemord. I realiteten findes der ingen evidens for, at Israel systematisk begår krigsforbrydelser. Der begås fejl, som i alle krige, men det er noget andet. Det er ikke som sådan ulovligt. I mangel på reel dokumentation (det kan tage lang tid at efterforske anklager om krigsforbrydelser) har man i stedet brugt Hamas’ falske tal som “bevis” – ikke mindst den absurde og statistisk umulige påstand om de 70% kvinder og børn.
For at undgå, at jøderne, der var ofre for verdens værste krigsforbrydelse og mest omfattende folkedrab, uretmæssigt beskyldes for netop det samme, er det helt afgørende, at medieorganisationer som DR undlader at bidrage til den slags vildfarelser.
Jeg har indsendt en klage DR Udland over den mangelfulde dækníng af FN’s nedjustering af tabstallene, den manglende offentlige beklagelse af den hidtidige misinformation samt manglende rettelser af de relevante artikler. Jeg afventer svar fra redaktionen.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)