Efterlyst araber truffet

Bysøstræde, Holbæk

Kl. 12.20 torsdag foretog politiet under en fodpatrulje en rutinemæssig kontrol af en udenlandsk mand, der opholdt sig i et grønt område bag arresthuset. Manden sagde intet, men fremviste et asylkort, så hans identitet kunne fastlægges som en 20-årig mand fra Syrien.
Den 20-årige syrer var efterlyst af Nationalt Udlændinge Center under Nordsjællands Politi med henblik på frihedsberøvelse i medfør af hjemrejselovens bestemmelser i forbindelse med udsendelse af Danmark.
Politiet frihedsberøvede derfor den syriske mand, der blev anbragt i et arresthus, idet han kan forvente at skulle forblive frihedsberøvet, indtil udrejse kan ske. Det skal en dommer i givet fald tage stilling til.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)