Ellen Thomsen

Kandidat til kommunalbestyrelsen i Sorø kommune og Regionsrådet i Region Sjælland for Dansk Folkeparti

Bor i Stenlille. Er uddannet og har arbejdet som sygeplejerske i 39 år
Jeg vil bl. a.arbejde for at udvikle psykiatrien, vi skal af med tabuet, gøre det mere synligt hvad det handler om, og så turde tale om de sygdomme vi ikke kan se.
Psykiatrien skal sidestilles med somatikken, det skal være mere tilgængeligt, at få hjælp, når behovet er der, acuthjælp
hele døgnet.
Ventetiden er for lang til børne- og ungdomspsykiatrien.  Efter corona tiden har vi stigende behov for hjælp af psykiatrien til vores børn og unge, der har det dårligt, især i Region Sjælland.
Det skal være lettere, at få hjælp ved at henvende sig på den psykiatriske skadestue,  ikke først når man har fået en diagnose, men når man har det dårligt, og derefter få en samtale, og så få en diagnose.
Der skal være lighed i sundhed, uanset social status.
Alle kommuner skal have en psykiatriplan tilgængelig på deres hjemmeside, således at borgeren nemt kan finde den.
Der skal focus på livskvalitet, hvad har betydning for den enkelte, ikke hvad andre tror, men hvad borgeren mener.
Borgeren skal i centrum, lytte til hvad borgeren ønsker, og i et samarbejde indenfor de givne økonomiske rammer, prøve at finde en løsning sammen på de udfordringer, der kommer.
Bedre samarbejde mellem kommunen og regionen, så borgeren ikke overlades hjælpeløs til sig selv efter udskrivelsen fra sygehus til hjemmet, men får de nødvendige tilbud om hjælp, så de føler sig trygge i eget hjem. Dette gælder både for de psykiatriske og somatiske patienter.