ENERGIKRISE: Advarsel om grønne strømafbrydelser

Solceller og vindmøller er med til at gøre elnettet sårbart over for vejrlig, advarede Klimarådet i en ny rapport i den forgangne uge. Det kan betyde strømafbrydelser, hvor hovedparten af elnettet mangler strøm i hidtil uset lange perioder, skriver Børsen.

“ ’Når regeringen har ambitioner om at firedoble mængden af landvind og sol og mangedoble havvind, kommer vi til at have en stor mængde el fra de to kilder i det danske elsystem. Det vil vi enormt gerne have. Spørgsmålet er bare, hvordan man skal håndtere følgevirkningerne. Scenarierne er, at en stor del af Danmark ikke ville have strøm i de mest pressede situationer. Man ville være nødt til at lave kontrollerede strømafbrydelser – såkaldte brownouts – frem mod 2030 og 2040 ganske enkelt fordi man ikke ville kunne sikre tilstrækkelig effekt i nettet , siger formand for Klimarådet Peter Møllgaard.

Når danskerne om få år kan forvente strømafbrydelser på grund af den store andel vind- og solenergi i elnettet, er det ikke uforudset. ‘Det er ikke min opfattelse, at problemet er blevet taget seriøst af politikere, af Energinet eller af Entso-E‘, siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)