ENERGIKRISE: Svaret på energikrisen er atomkraft

Mens det står fuldstændig klart, at energipolitik i høj grad også handler om sikkerhedspolitik og om at kunne opretholde en stabil energiforsyning, er Danmarks energisystem ustabilt, fordi der lige nu ikke er tilstrækkeligt med stabil energi fra atomkraft og vandkraft, som vi kan importere fra vores nabolande, skriver Nikolaj Bøgh, der er rådmand og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, i Berlingske.

”Staten har pålagt Ørsted at genåbne og fortsætte driften af en række olie- og kulfyrede kraftværker, og den grønne omstilling er indtil videre sat på pause som følge af virkelighedens ubønhørlige pres.

Stabil energiforsyning kan ikke sikres med flere vindmøller og solceller, som også har mange andre problemer i form af adgang til de knappe ressourcer, de kræver, og et stort affaldsproblem, når de er udtjent.

Fremtidens små, fleksible og meget sikre fjerde generations-atomkraftværker er bl.a. en dansk kompetence, som vi skal være åbne over for og støtte udviklingen af. Den nuværende regering er meget ensporet i sin tilgang til energipolitik og anerkender ikke, at vi er nødt til at tænke nyt for at opretholde en stabil energiforsyning. I debatten om atomkraft argumenterer regeringen fortsat, som man gjorde i 70erne”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)