EU dumper på alle parametre

USA og Kina, EU’s to globale hovedkonkurrenter, kommer hurtigere ud af krisen, målt på både økonomisk vækst og på evnen til at inddæmme covid-10 og/eller vaccinere mod den, vurderer OECD ifølge medierne.

Der har i EU været flest smittede og døde. EU har klaret sig dårligst på økonomien gennem krisen. EU har haft de stærkeste indgreb over for de basale frihedsrettigheder. Og EU har været langsomst til at rulle vacciner ud. Europa er ganske enkelt det dårligste af alle kontinenter.

EU har ganske vist lavet sin egen hjælpepakke med 750 mia. euro. De mange milliarder hjælper imidlertid ikke, fordi EU-Kommissionen ikke har godkendt de enkelte landes planer for, hvordan pengene skal bruges.

Det varer rigtig mange år – hvis det nogensinde sker – før EU’s BNP når op på niveauet fra før coronakrisen.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)