EU til kamp mod utilbørlige meninger

Af Lars Hedegaard.

EU’s ”Digital Services Act” er gradvis ved at blive indført og vil være fuldt implementeret pr. 1. januar 2024. Herefter kan ingen undslippe en lov, der er taget lige ud af Orwells ”Nittenfireogfirs”.

Kort fortalt går loven ud på at pålægge digitale platforme astronomiske bøder, hvis de formidler noget, som EU’s censorer anser for misinformation eller disinformation. Det han f.eks. være ”forkerte” påstande i forbindelse med en valgkamp. Som chefen for Irlands ”Election Commission”, Art O’Leary, forklarede til en journalist, var han blevet gjort opmærksom på ”mange, mange eksempler på vælger-misinformation og -disinformation … omfanget af denne udfordring er enorm”, sagde han. O’Leary kunne dog ikke komme på et eneste konkret eksempel.

I EU’s nye lov finder man Sektion 91: I krisetider kan der blive behov for visse specifikke tiltag, som meget store digitale platforme skyndsomt må implementere. Og videre: ”… En krise kan anses for at være indtrådt, når ekstraordinære omstændigheder forekommer, som kan føre til en alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed i Unionen eller betydelige dele af den. Sådanne kriser kunne udspringe af væbnede konflikter eller aktiv terrorisme, herunder begyndende konflikter eller aktiv terrorisme, naturkatastrofer så som jordskælv og orkaner, så vel som pandemier og andre alvorlige grænseoverskridende trusler med den offentlige sundhed.” (Min oversættelse fra engelsk, LH)

LÆS OGSÅ:  Dumhedens triumf

Lovens Sektion 3, Artikel 22 omtaler begrebet ”trusted flaggers”, der vel nærmest kan oversættes som ”betroede angivere”, hvis opgave åbenbart er at gøre opmærksom på ytringer, der må vække mishag blandt EU’s magthavere. Embedet som ”betroet angiver” får man efter ansøgning og indstilling fra hver medlemsstats ”Digital Services Coordinator” – altså EU’s lokale censurchef.

Lad os gætte på, at den danske ”koordinator” (hvis hun ikke allerede er udpeget) bliver en kvinde på 29, der har gjort sig bemærket i klimakampen, og som skriver regelmæssigt i Politiken.

Loven pålægger alle de store internetplatforme i Europa, så som Meta, Twitter (der nu hedder X) og Google at indsende regelmæssige rapporter om deres bestræbelser på at regulere meningstilkendegivelser og vil, hvis de ikke opfylder EU’s krav, blive pålagt så gigantiske bøder, at de bliver tvunget til at lukke.

Hvis denne lov havde været i kraft for tre år siden, ville vi aldrig have hørt, at covid-vaccinen ikke beskytter mod at blive syg eller smitte andre. Vi ville heller ikke have hørt, at vaccinen ikke er en vaccine i traditionel forstand, eller at covid blev kunstigt udviklet i et amerikansk-finansieret laboratorium i Kina.

Men nu bliver vi snart forskånet for utilbørlige meninger – f.eks. om klimasvindelen, og hvad der sker i Ukraine. I EU er det nemlig en uskik, hvis borgerne ikke tror på myndighedernes fortællinger. De kunne tilmed gå hen og stemme forkert ved valgene.

LÆS OGSÅ:  Endelig: Verdensherskerne i Silicon Valley får modstand

Noget tyder på, at de amerikanske sundhedsmyndigheder er på jagt efter en ny pandemi og allerede så småt er begyndt at agitere for et nyt skud covid-”vaccine” samt mundbind. Det ville komme stalinisterne i Bruxelles svært tilpas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065&qid=1666857835014

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)