Færre søger ind på de store velfærdsuddannelser

Antallet af nye studerende er næsten det samme som sidste år, men på velfærdsuddannelserne går det den forkerte vej, oplyser Berlingske.

”Optaget på læreruddannelsen falder med 8 pct. i forhold til 2020, på pædagoguddannelsen med 5,2 pct., på sygeplejerskeuddannelsen med 3,3 pct. og på uddannelsen til socialrådgiver med 1,6 pct.

Det skal ses i lyset af, at prognoserne viser, at Danmark i 2030 vil mangle 35.000 lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere samt 13.000 folkeskolelærere.

Konsekvensen er, at der bliver flere og flere elever, der undervises af ikkeuddannede lærere, og at andelen af ufaglærte øges i bl.a. daginstitutionerne. Sidste år har man ansat ca. 5000 ufaglærte, som har en mindre uddannelse end pædagoguddannelsen”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)