Faldet i fertiliteten hæmmer den økonomiske vækst

Der fødes færre børn, og det har betydning for de offentlige udgifter, arbejdsstyrken og vækstmulighederne i dansk økonomi, skriver Børsen.

”Det lavere børnetal vil ramme arbejdsstyrken med et ekko på den anden side af 2043. Antallet af personer i alderen 20-69 år er således nedjusteret med 35.000 personer i 2055 og hele 81.000 personer i 2060. Det betyder, at antallet af personer i den arbejdsdygtige alder nu ventes at falde med godt 86.000 personer frem mod 2055.

En lavere arbejdsstyrke vil isoleret set medføre et lavere bruttonationalprodukt (bnp) samt en forværring af de offentlige finanser bl.a. som følge af færre skatteindtægter. Faldet i fertiliteten hæmmer desuden vækstpotentialet i dansk økonomi og dermed de danske virksomheders muligheder for at vokse sig store i Danmark”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)