Fem års fængsel! Dømt for coronasvindel og omfattende bedrageri

En 31-årig mand er blevet idømt fem års fængsel for bedrageri og svindel med covid19-midler i den første straffesag i den nye Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)

En 31-årig mand fra Nyborg blev tirsdag ved retten i Svendborg idømt fem års ubetinget fængsel for at have svindlet med covid19-midler og begået databedragerier for omkring 10 mio. kroner. Den 31-årige er den fjerde person, der er blevet dømt i sagen.

Efter flere måneders efterforskning slog politiet i april 2021 til og anholdt flere personer primært på Fyn, bl.a. den 31-årige, der siden har siddet varetægtsfængslet. Det begyndte som en efterforskning af en narkosag, men efter at have undersøgt de anholdtes computere og telefoner, tog sagen en drejning og kom også til at handle om omfattende bedragerier.

I retten blev den 31-årige dømt for databedrageri af særligt grov beskaffenhed ved i en lang række tilfælde at have skaffet sig forskellige personers id-oplysninger og brugt dem til at søge banker og lånevirksomheder om lån. Retten fandt det bevist, at den 31-årige på den måde havde begået databedragerier for ca. 10 millioner kroner.

 

Gav falske oplysninger og fik lønkompensation

Derudover blev den 31-årige dømt for under særligt skærpende omstændigheder at have begået socialbedrageri ved uberettiget at have fået lønkompensation til to virksomheder via covid19-hjælpepakker.

”Som medindehaver af to virksomheder fik den 31-årige af flere omgange udbetalt over 300.000 kroner ved bl.a. at lave forfalskede ansættelsesbeviser, og derved frembragte han et falsk billede af, hvor mange og hvilke medarbejdere, han havde ansat, ” forklarer specialanklager i NSK Vest, Morten Rasmussen.

LÆS OGSÅ:  Nu starter vaccination af yngre årgange

Ud over de fem års fængsel blev den 31-årige dømt til at betale erstatning til finansieringsselskaberne og til staten.

 

Erkendte alle forhold

”Det er tale om meget omfattende og organiseret form for svindel og bedragerier, som den 31-årige sammen med flere andre har stået bag, og jeg er især tilfreds med, at han nu er idømt en længere ubetinget fængselsstraf på baggrund af et meget vellykket efterforskningsarbejde”, siger Morten Rasmussen.

Den 31-årige erkendte alle forhold og modtog dommen. Den 31-årige blev varetægtsfængslet efter dommen.

Tre andre er allerede blevet dømt i sagen, mens en femte mand, der p.t. sidder varetægtsfængslet, endnu afventer sin dom.

Om National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)

Dommen er den første afgørelse for National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som er etableret fra den 1. januar 2022.
NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet, og etableringen af den nye enhed betyder derfor, at opgaver fra en række tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden er forankret her.

 

Det drejer sig om opgaver, der tidligere var forankret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, de to regionale efterforskningsfællesskaber i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, Grænsecenter Øresund og det Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet. Derudover er store dele af de opgaver, der tidligere blev løst i Rigspolitiets Politiområde, overført til NSK, herunder opgaver forankret i National Kriminalteknisk Center og National Cyber Crime Center (NC3).

LÆS OGSÅ:  FARVEL! Snød 67 ældre mennesker: Indvandrer skal to år i fængsel og udvises

NSK har ca. 800 medarbejdere og er opbygget som en politikreds.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)