Fem nye reformforslag kan afværge et A- og B-hold i sundheds- og ældreplejen

Folketinget bør indføre reformer, der understøtter en yderligere udvikling i retning af mere privat finansieret velfærd, og som samtidig sikrer, at flere får adgang til private velfærdsydelser, så vi undgår et alt for udpræget A- og B-hold i ældrepleje og sundhedsydelser, mener CEPOS

Flere danskere tegner forsikringer og sparer i højere grad selv op til deres alderdom og sundhed. Eksempelvis har mere end 2,7 millioner danskere i dag en privat sundhedsforsikring mod kun 500.000 i 2005. Alene det seneste år har yderligere 400.000 danskere tegnet en sundhedsforsikring. For de private lønmodtagere har mellem 80-90 procent tegnet en sundhedsforsikring.

”Mange danskere ser allerede mod privat velfærd, fordi de ønsker mere eller noget andet, end de forventer at kunne få fra det offentlige. Får vi ikke flere med ombord, så risikerer en stor gruppe kun at få B-ydelsen i det offentlige. Så af hensyn til størrelsen på B-holdet mener vi, at der politisk bør ses på det her,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Øget velstand og problemer med effektivitetsudviklingen i den offentlige sektor får flere og flere til at søge mod private løsninger. Det er en positiv udvikling, da en stigende privat finansiering giver befolkningen de velfærdsydelser, som de gerne vil have, men som de ikke kan få via den skattefinansierede velfærd. Desuden kan flere private velfærdsaktører være med til at skabe konkurrence, som giver en øget effektivitet i både den offentlige og private velfærdssektor.

LÆS OGSÅ:  Højere klimamål vil koste danskerne over 22 milliarder mere om året

Det bør få politikerne til at se realiteterne i øjnene og igangsætte velfærdsreformer med henblik på at private velfærdsforsikringer på længere sigt kan komme til at dække stort set hele befolkningen, ligesom arbejdsmarkedspensionerne gør i dag.

”Det vil være klogt at tage stilling til alle dem, der ikke har tegnet en sundhedsforsikring, i stedet for bare at lade udviklingen ske. Det er en fare for, at nogen kommer til at sidde tilbage uden disse forsikringer, hvor der er en voldsom forskel på den velfærd, som folk modtager,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Af mulige løsninger, der kan øge udbredelsen af privat velfærdsforsikring kan nævnes:

  • Velfærdserklæring med arbejdsmarkedets parter
  • Obligatorisk arbejdsgiverbetalte velfærdsforsikringer og ældrevelfærdsopsparing
  • Obligatorisk individuelt velfærdsbidrag
  • Fradrag for velfærdsforsikringer
  • Flere arbejdsgiverbetalte velfærdsforsikringer (udvidelse af nuværende ordning)

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)