Flere ældre ved ikke, at de bør tage et dagligt tilskud af D-vitamin og calcium

Fødevarestyrelsen anbefaler personer over 70 år at tage et dagligt tilskud af D-vitamin og calcium. Men ét er anbefalinger, noget andet er virkeligheden. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, om målgruppen overhovedet kender anbefalingerne, om de efterlever dem, og hvad man kan gøre for at få flere til at følge de officielle råd.

D-vitamin dannes i huden, når vi er ude i solen. Denne evne nedsættes, når vi bliver ældre, og derfor skal der mere til, før vi får nok D-vitamin. D-vitamin er vigtigt for alle, uanset alder, men for borgere, der er oppe i årene, er det særlig vigtigt, da vitaminet beskytter knogler og muskler.

Når man bliver ældre, kan man derfor have behov for et tilskud af D-vitamin, da det kan være svært at imødekomme anbefalingerne alene gennem kosten. Det gælder særligt, hvis appetitten er begrænset, eller hvis man ikke spiser fed fisk.

Calcium findes i en lang række fødevarer, men er man over 70 år anbefaler Fødevarestyrelsen også et dagligt kosttilskud på 20 μg D-vitamin og 800-1000 mg calcium.

I en ny undersøgelse har forskere fra Institut for Fødevarer og MAPP Centret, Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet undersøgt, om borgere over 55 år kender, accepterer – og særligt for dem over 70 år – efterlever anbefalingerne for D-vitamintilskud, samt hvilke faktorer, der spiller ind på, om man efterlever anbefalingerne.

LÆS OGSÅ:  Bedrageri mod ældre kvinder –

Undersøgelsen er udgivet som DCA-rapport og er udarbejdet på foranledning af Fødevarestyrelsen.

Formålet var desuden at blive klogere på, om aldersgruppen overhovedet er bekymret for, om deres behov for D-vitamin bliver dækket via deres nuværende levevis. Endeligt skulle studiet afdække, hvilke kanaler og kommunikationsstrategier, der er de optimale, hvis man vil have flere over 70 til at efterleve anbefalingerne om D-vitamin- og calciumtilskud.

Angår det mig?

I undersøgelsen blev 451 borgere mellem 55 og 90 år spurgt til deres brug af D-vitamintilskud og deres kendskab til anbefalingen. Blandt de adspurgte tog lidt over halvdelen (52 procent) D-vitamin som tilskud. Der var dog en del flere kvinder (62 procent) end mænd (45 procent), som tog D-vitamintilskud.

I alt tog 49 procent af kvinderne over 70 år tilskud af både D-vitamin og calcium, mens dette gjaldt for blot 23 procent af de mænd, der var fyldt 70.

Claus Frantzen, videnskabelig assistent ved Institut for Fødevarer og medforfatter på rapporten, siger:

– Vi kan se, at lidt over en tredjedel af de adspurgte (33 procent) var bekendte med anbefalingen for D-vitamin. Efter at have læst anbefalingen, blev deltagerne spurgt, om de mente, at de var omfattet af anbefalingen, og her burde samtlige 70+ årige jo have svaret ja, men det var der kun halvdelen, der gjorde. Og ser man på kønsforskelle, så var der flere kvinder end mænd, som mente, at anbefalingen angik dem.

LÆS OGSÅ:  FOTO: Politiet efterlyser gerningsmand i forbindelse med bedrageri af ældre mennesker

Ikke bekymrede

At kun halvdelen af kernemålgruppen efterlever anbefalingerne kan måske forklares med et andet fund i undersøgelsen: For deltagerne blev også spurgt til deres bekymring for at få nok D-vitamin, og her viste det sig, at der generelt kun var en lav bekymring om, hvorvidt ens D-vitaminbehov blev dækket via ens nuværende livsstil. Dog var de, som tog D-vitamintilskud, signifikant mere bekymrede, end de som ikke tog det.

Overordnet set fandt man via studiet frem til en række faktorer, der øger sandsynligheden for, at man tager D-vitamintilskud.

Sandsynligheden for, at man tager tilskuddet stiger:

Hvis éns læge synes, at man skal/bør tage D-vitamintilskud

  • Jo mere man mener, at D-vitamin har gavnlige effekter for ens krop
  • Jo større viden, man har om D-vitamin
  • Jo lavere ens negative holdning er over for D-vitamin og
  • Jo ældre man er.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)