Første borger idømt nattelivsforbud i Syd- og Sønderjylland

20-årig mand fra Varde fik i går en dom på fem måneders ubetinget fængsel og et nattelivsforbud i seks måneder

En 20-årig mand fra Varde blev den første i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, der blev i dømt et nattelivsforbud, da han i går ved retten i Esbjerg fik en dom på fem måneders ubetinget fængsel og et nattelivsforbud i seks måneder for vold i nattelivet.

Siden den 1. juli 2021 har det været muligt at idømme en person et nattelivsforbud, hvis vedkommende bliver dømt for fx vold, trusler eller overtrædelse af knivloven i nattelivet. Lovændringen har til formål at gøre nattelivet tryggere.

Den 20-årige mand blev dømt for at have slået en anden person i hovedet med en flaske den 17. juli om natten i nattelivet i Storegade i Varde. Den dømte har tidligere fået en betinget dom efter at have skubbet en dørmand på et af Vardes diskoteker.

Et nattelivsforbud er et forbud mod at færdes og opholde sig på serveringssteder, hvor der bliver solgt stærke drikke til nydelse på- eller ved salgsstedet, og hvor der er offentlig adgang. Er man idømt et forbud, må man heller ikke befinde sig i de nattelivszoner, politiet udpeger. Forbuddet er landsdækkende og kan gælde i op til to år.

Straffen for at overtræde et nattelivsforbud er en bøde på 10.000 kroner første gang. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Den 20-årige modtog dommen.

Fakta:
Straffelovens § 79 c giver mulighed for at idømme et nattelivsforbud

Siden den 1. juli 2021 har det været muligt at idømme en person et nattelivsforbud, hvis vedkommende bliver dømt for fx vold, trusler, overtrædelse af knivloven mv.

Et opholdsforbud er et forbud mod at færdes og opholde sig på serveringssteder, hvorfra der foregår salg af stærke drikke til nydelse på- eller ved salgsstedet, og hvor der er offentlig adgang.

Politiet kan også udpege nattelivszoner, som vedkommende heller ikke må færdes i. Et opholdsforbud gælder i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00.

Forbud gives på tid op til to år, regnet fra endelig dom. Ved udståelse af fængselsstraf eller anden straf af frihedsberøvende karakter forlænges forbuddet tilsvarende.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)