Folkeskolelærerne frygter muslimske elever

På flere københavnske gymnasier har muslimske elever fået langt højere standpunktskarakterer end eksamenskarakterer. Ifølge CEPOS foregår der en bevidst positiv særbehandling af elever med indvandrerbaggrund, skriver Berlingske.

”Det drejer sig om Høje Taastrup Gymnasium, Sydkysten Gymnasium, Hvidovre Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Frederiksberg Gymnasium og Københavns åbne Gymnasium, der alle har mere end 30 procent elever med ikkevestlig baggrund.

Mange lærere frygter ikkevestlige elever, fordi de klager, hvis de ikke får høje nok karakterer. Derfor er en del lærere tilbøjelige til at give dem for høje karakterer, så de undgår problemer. Andre gør det af misforståede hensyn til eleverne. Skoleledelsen reagerer kun, hvis lærerne giver lave standpunktskarakterer, for det betyder, at eleverne dumper og koster skolen penge i form af tabt taxametertilskud.

CEPOS, har tidligere i en analyse fra 2021 dokumenteret en betydelig ’etnisk’ bias i karaktergivningen til fordel for elever med ikkevestlig baggrund. Det undergraver det meritokratiske princip bag og troværdigheden omkring karaktersystemet, hvis bestemte skoler år efter år giver for høje karakterer”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)