Forbud mod utilbørlig behandling af væsentlige religiøse skrifter er et indgreb i ytringsfriheden

Regeringens forslag er et indgreb i ytringsfriheden. Indgrebet vil imidlertid kunne gennemføres inden for Danmarks internationale menneskeretlige forpligtelser.

Regeringen har fredag præsenteret et lovforslag, som har til formål at kriminalisere utilbørlig behandling af fysiske genstande, der har væsentlig religiøs betydning for anerkendte trossamfund.

Regeringens forslag er et indgreb i ytringsfriheden, men vil kunne gennemføres inden for Danmarks internationale menneskeretlige forpligtelser.

Vælger man politisk at gennemføre et indgreb i ytringsfriheden, skal begrænsningen være så snæver og præcis som muligt.

”Ytringsfriheden er en grundpille i demokratiet, og enhver indskrænkelse skal ses i det lys,” siger Louise Holck.

”Kriminaliseringen af utilbørlig behandling af væsentlige religiøse skrifter kan godt lade sig gøre inden for menneskerettens rammer, men det vil være et indgreb i ytringsfriheden. Derfor er det afgørende, at forbuddet er så afgrænset og præcist som muligt, både af hensyn til ytringsfriheden og for at sikre en forudsigelig retstilstand,” siger Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Institut for Menneskerettigheder understreger, at det bliver afgørende, at politi, anklagemyndighed og domstole i konkrete sager fortolker bestemmelsen i overensstemmelse med menneskeretten.

Særligt skal myndighederne være tilbageholdende, når de definerer, hvad der er ”utilbørligt”, da det vil afhænge af blandt andet hensigt og kontekst. Her bemærker Institut for Menneskerettigheder blandt andet, at forbuddet ifølge lovudkastets bemærkninger også vil omfatte politiske og kunstneriske handlinger.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)