Forgiftningsrisiko i forbindelse med brand

I forbindelse med branden i en møbelfabrik på Hesthøjvej i Roslev på Salling Skærstorsdag formiddag, er branden nu under fuld kontrol, men området vil fortsat være afspærret af hensyn til sikkerheden, nedstyrtningsfare af bygninger samt gener i.f.m. røgudviklingen på stedet.

På trods af, at Midt- og Vestjyllands Politi tidligere har udmeldt, at røgfanen ikke havde retning mod beboelse, udsendes der nu i samarbejde med Embedslægen denne pressemeddelelse om, at personer der måtte have opholdt sig i nærheden af brandstedet, og efterfølgende får gener i form af luftvejsgener, hovedpine, svimmelhed eller opkast, skal kontakte lægen herom.

Dette med baggrund i, at det er konstateret, at et mindre oplag af muldvarpegift på adressen er brændt, og slukningen heraf kan have fremkaldt giftige Phosphin dampe.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)