Forsvaret er en økonomisk rodebutik

Mens Folketinget afsætter milliarder af kroner til indkøb af våben, afgiver Rigsrevisionen sin hårdeste kritik nogensinde på forsvarsområdet. En højt profileret, danskledet NATO-enhed med base i Slagelse havde så ”væsentlige og gennemgribende fejl i regnskabet”, at Rigsrevisionen dumpede regnskabet fuldstændigt, skriver Berlingske.

”Sagen understøtter opfattelsen af, at der på forsvarsområdet er et generelt problem med økonomistyring. Det er åbenbart en økonomisk rodebutik mange steder.

Ifølge Rigsrevisionen var der så alvorlige fejl i økonomien i NATO-hovedkvarteret, at revisorerne måtte afgive den hårdeste dom, de overhovedet har mulighed for: Regnskabet var ikke retvisende, konstaterede revisorerne, der afgav en såkaldt afkræftende konklusion, fordi der var ’flere væsentlige og gennemgribende fejl i regnskabet’. En afkræftende konklusion er den skrappeste kritik, en revisor kan komme med”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)