GROTESK: Endnu en flygtningaftale listes ind ad bagdøren!

Danske politikere og medier har helt undladt at omtale det, man passende kan kalde for “Marrakech 3-aftalen”. Aftalens formelle titel er Global compact on refugees. Den vil gøre det sværere at sende flygtninge hjem, når der er fred i deres land. Og så vil FN tvinge Vesten til at tage imod flere flygtninge.

Mange har hørt om Marrakech 2-aftalen, den såkaldte Global compact for migration. Aftalen skal sikre mennesker i den Tredje verden bedre muligheder for at komme til Vesten og forpligter underskriverne – herunder Danmark – til at regulere medierne og skole- og kulturpolitik på en måde, der fremmer positiv holdninger til migration.

Men Marrakech 2-aftalen er ikke den eneste aftale, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) underskriver i december. Regeringen vil også tilslutte Danmark Global compact for refugees. Ligesom aftalen om migranter har den danske regering hverken informeret eller hørt danskerne om aftalen. Havde det ikke været for ramaskriget på sociale medier og politisk uafhængige medier som 24NYT – der ikke modtager mediestøtte fra politikerne – ville danskerne nok aldrig have hørt om aftalerne før det var for sent.

Global Compact on Refugees handler, som navnet antyder, om flygtninge. Ligesom aftalen om migranter er den ikke juridisk bindende. Men det kan den hurtigt blive. Det forklarer professor Mehari Taddele Maru, der er rådgiver for Den Afrikanske Unionen og en af verdens førende eksperter i migration: “Det begynder med bløde principper, men sådanne FN-initiativer medfører moralske forpligtelser, som bliver globalt normsættende for, hvordan love skal fortolkes. Strategisk vil en sådan pagt med tiden omdanne de bløde normer til bindende betemmelser,” advarer Mehari Taddele Maru ifølge Jyllands-Posten.

FNs nye flygtningeaftale er en verdensomspændende aftale om flygtningepolitik og flygtningekvoter.

Ligesom med Marrakech 2-aftalen nægter bl.a. USA og Ungarn at underskrive Global Compact on Refugees.

Ungarn er bekymret over den måde, aftalen klassificerer flygtninge på. Hvis en person klassificeres som flygtning har vedkommende nemlig helt andre rettigheder, end hvis han eller hun klassificeres som migrant. Hvis en person registreres som flygtning, træder FNs Flygtningekonvention i kraft, og denne er modsat de andre aftaler juridisk bindende for Danmark.

Udenrigsminister advarer

Ungarns udenrigsminister Peter Szijjarto advarer om, at

Global Compact on Refugees i virkeligheden handler om at “få de mennesker ind af bagdøren, som migrantpakten (Marrakech 2-aftalen, red.) ikke kan få ind gennem hovedporten.”

Ifølge Peter Szijarto foregår der i denne tid en international kraftanstrengelse for at sikre, at flere mennesker fra den ikke-vestlige verden kan komme til Europa og USA.

“Marrakech 3-aftalen” går stik imod regeringens løfte til Dansk Folkeparti om et paradigmeskifte i flygtningepolitiken. Ifølge aftalen skal flygtninge nemlig helst kun vende hjem til deres oprindelseslande, såfremt de selv har lyst.

“Frivillig hjemvendelse ved fred skal forblive den foretrukne løsning for flertallet af flygtninge,” fremgår det således af aftalen (ptk. 87).

Aftalen vil også give FN mandat til at kunne fordele flygtninge til vestlige lande. Som det fremgår af aftalen, så er der “et akut behov for en mere ligelig fordeling af byrder og ansvar, når det gælder husning  af verdens flygtninge” (pkt. 1).

Marrakech 1-aftalen, den såkaldte Rabat Proces, blev underskrevet af Danmark i maj 2018. Aftalen er en EU-aftale, og derfor bindende for Danmark. Marrakech 1-aftalen skal sikre bedre muligheder for mennesker bosiddende Øst-, Vest- og Nordafrika – herunder en lang række islamiske lande – at komme til EU for at studere og arbejde.

Regeringen ser ifølge Inger Støjberg ikke noget problem i øget migration fra Afrika:

“Hvis der skal komme afrikanere til Danmark, skal det være afrikanere, der kommer for at bidrage positivt, og så skal de jo leve op til alle de krav, som vi nu en gang har, når det handler om at komme til Danmark for at arbejde,” siger Inger Støjberg.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)