Anløben Venstre-politiker går fri

Venstres folketingsmedlem Britt Bager har ifølge Børsen været anmeldt for at overtræde lov om partistøtte, men Statsadvokaten i Viborg har nu besluttet at indstille efterforskningen, fordi indberetningspligten i 2015 påhvilede partiet og ikke den politiske kandidat. Det skriver Børsen.

24NYT: Venstres tidligere politiske ordfører, Britt Bager, som blev valgt for Venstre i Region Midtjylland, har i 2015 modtaget en donation på 100.000 kr. til sin valgkamp. Pengene blev doneret af fem virksomheder med samme anonyme ejer. Hver virksomhed har doneret 20.000 kr., som er bagatelgrænsen, hvor man ifølge loven ikke har pligt til at oplyse identiteten på bidragsyderen.

Britt Bager har altså lavet en smart finte i strid med ånden i loven om partistøtte, hvor donationerne er blevet spredt over flere selskaber for at holde donoren anonym. Juraprofessor Morten Brobergs kommentar til sagen var, at ”denne praksis indebærer overtrædelse af loven”.

Ifølge Europarådets mellemstatslige samarbejde for bekæmpelse af korruption, Greco, ligger Danmark helt i bund, når det gælder åbenhed om partistøtte.

Danske politikere kan potentielt slippe af sted med korrupte aktiviteter, som deres kolleger i andre medlemslande ikke kan, da bolværket i form af love mod korruption i Danmark er mangelfuldt. Det har Greco påpeget i dialog med danske politikere i snart et årti. Uden succes. Danmark fastholder, at tillid må være godt nok.

Borgerne forventer, at private virksomheder, offentlige myndigheder og ikke mindst politikerne i Folketinget optræder som ansvarlige samfundsspillere og overholder ånden i lovgivningen frem for det formelle bogstav.

Venstres folketingsmedlemmer Britt Bager er alt andet end en ansvarlig samfundspiller. Hun er en oversmart, anløben politiker, som har udnyttet et hul i loven. Nu frikendes hun på en teknikalitet.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)