Hver femte kræftpatient får ikke behandling til tiden

Alt for mange kræftpatienter får ikke behandling inden for den tidsfrist, som de skal. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallet vækker ikke overraskelse i Kræftens Bekæmpelse, og det er netop problemet: Det er ikke i orden, at antallet af patienter, der kommer i behandling til tiden, er stabiliseret på et for lavt niveau, lyder det fra Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør.

Hvis man ser på, hvor mange kræftpatienter, der over de seneste år er kommet i behandling til tiden, vil man se, at kurven kun har få udsving. Der er variation i, hvor godt regionerne klarer sig og hvilke kræfttyper, der bliver behandlet hurtigst, men overordnet er der tale om en kurve over patienters tid til behandling, som ikke flytter sig synderligt meget. Og det er skidt, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse:

– Kurven har stabiliseret sig på et forkert og et for lavt niveau. Den dækker over kræftpatienter, som skal behandles for en alvorlig sygdom, så det er ikke godt, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

I første kvartal af 2018 er 83 pct. af kræftpatienterne kommet i behandling inden for den tid, der er anbefalet i de såkaldte kræftpakkeforløb. Dermed er der indhentet en lille smule i forhold til det samlede resultat for 2017, som viste, at 77 pct. af kræftpatienterne ikke var blevet behandlet til tiden, men generelt har niveauet siden 2015 ligget nogenlunde stabilt på omkring 80 pct. Det samlede mål er 90 pct.

LÆS OGSÅ:  Der bor nu flere på Sjælland end i Jylland

Brystkræftpatienter venter for længe

De netop offentliggjorte tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, hvor mange kræftpatienter der i første kvartal af 2018 er kommet igennem kræftpakkerne inden for de anbefalede tidsfrister.

En af de kræftformer, hvor tiden til behandling springer i øjnene, er brystkræft. Kun 72 pct. af kvinder med brystkræft er blevet opereret til tiden i første kvartal af 2018. Det svarer til, at der er omkring 250 kvinder, som, alene i første kvartal af 2018, ikke er blevet opereret inden for den tidsfrist, de bør. I fjerde kvartal af 2017 blev 76 pct. af kvinder med brystkræft opereret til tiden, og i tredje kvartal blev 83 pct. af kvinder med brystkræft opereret til tiden. Så tallet går den forkerte vej.

-Det går den gale vej, og det tænder advarselslamperne. I Kræftens Bekæmpelse vil vi følge udviklingen nøje. Det skal gerne se bedre ud i næste kvartal, siger Jesper Fisker.

Forskelligt fra region til region

Der er dog positive udsving. Region Syddanmark klarer sig generelt rigtig flot. Over en årrække har regionen ligget stabilt og tæt på målet om, at 90 pct. af kræftpatienterne bliver behandlet til tiden. Og i dette kvartal klarer Region Midtjylland sig markant bedre, end det var tilfældet ved sidste kvartal. Region Midtjylland har flyttet sig fra kun at behandle 80 pct. af kræftpatienterne til tiden i sidste kvartal af 2017 til i første kvartal af 2018 at behandle 83 pct. af kræftpatienterne til tiden.

LÆS OGSÅ:  Danskerne glemmer rejseforsikring ved ferie i Danmark

– Det er godt at se, at regionerne kan rykke sig, selvom de stadig ligger for lavt. Det viser, det godt kan lade sig gøre. Det er vigtigt, at regionerne lærer af hinanden, så de skaber de bedste resultater for patienterne, siger Jesper Fisker.

—–

Faktaboks: Om kræftpakkerne

De anbefalede tidsfrister for kræftbehandling er fastsat i kræftpakkerne.

Kræftpakkerne er resultatet af en beslutning, som de danske politikere tog i 2007 om, at kræft skal betragtes som en akut sygdom, som skal undersøges og behandles hurtigt. Kræftpakkerne beskriver blandt andet, hvor lang tid der må gå, fra hospitalet har modtaget henvisning til behandlingen, til patienten begynder sin behandling for sygdommen.

En overskridelse af tidsfristerne kan forværre sygdommen og gøre det vanskeligere at behandle den.

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør hvert år og hvert kvartal tal for, hvor mange kræftpatienter, der kommer i behandling inden for de anbefalede tidsfrister, der er fastsat i kræftpakkerne. Målet er 90 pct.

På baggrund af Sundhedsdatastyrelsens årsrapport har Afdeling for Dokumentation & Kvalitet i Kræftens Bekæmpelse udarbejdet notatet:

Monitorering af pakkeforløb for kræft. 1. kvartal 2018

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)