Hvorfor falder Folkekirkens medlemstal?

Debatindlæg på 24NYT er alene udtryk for forfatterens holdning.

Det er ikke svært at svare på dette spørgsmål. Det samlede antal borgere i Danmark er ganske vist stigende, men stigningen skyldes flere og flere indvandrere med anden religion end kristendommen. Ikke mindst muslimer bliver der flere og flere af, og der bygges moskeer og markeres, at det muslimske udgør en stadig større andel af det, vi kalder Danmarks befolkning.

Debatindlæg af Erling Jørgensen

Skiftende regeringer har blot ladet den stadig større og større muslimske indvandring finde sted og dermed er Danmark blevet mindre og mindre kristent og mere og mere muslimsk. De borgere, som er ligeglade med, om det muslimske med kvindeundertrykkelsen og alle de andre, mindre sympatiske ting i Koranen, bliver mere og mere fremtrædende, er de borgere, der blot lader det ske, at Danmark bliver mere og mere muslimsk og mindre og mindre kristen.

Den nuværende SVM-regering har ikke noget i sit regeringsgrundlag, der effektivt forhindrer, at Danmark bliver mere og mere muslimsk. Tværtimod. Vi nærmer os hastigt en situation, hvor der bor 6 millioner mennesker i Danmark, men kun lidt over 5 millioner borgere, der er etnisk danske. Pilene og alle kurver peger i retning af, at Danmark bliver mere og mere muslimsk og mindre om minde kristen. Derfor falder Folkekirkens medlemstal. Forkert indvandringspolitik gennem årtier er den faktiske årsag.

Vi har nu en såkaldt SVM-regering og de tre partier i denne regering har historisk i høj grad ansvaret for, at Danmark bliver mere og mere muslimsk, og at Folkekirkens medlemstal er faldende.

Er der lys forude vedr. opbremsning af muslimsk indvandring? Jeg kan se, at hverken SF eller Enhedslisten er modstandere af den muslimske indvandring, og at især SF tordner frem i meningsmålingerne.

Min oplevelse er, at præster og biskopper i Folkekirken blot vender det døve øre til og finder sig i, at medlemmerne siver fra Folkekirken, og at det muslimske vinder mere og mere frem i vores oprindeligt kristne fædreland. Præster og biskopper burde faktisk gå på barrikaderne for at holde sammen om Folkekirken.

Vi kan nu se, at SVM-regeringen i meningsmålinger har tabt 20 mandater i Folketinget. Min spådom om, at SVM-regeringen kun holder i maks. 2 år, synes derfor mere og mere rigtig. Men når det gælder kristendommen og Folkekirken, ville et regeringsskifte antagelig ikke hjælpe meget.

At afskaffe St. Bededag er en direkte hån mod Folkekirken og vores kristne værdier.                                        

Fy, Fy, Skamme sig, Mette, Jakob og Lars.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)