I Danmark kaldes fornuftige forslag ”kontroversielle”

Såvel den nuværende som den tidligere regering er stort set ikke blevet mødt med andet end kritik for at ville forkorte kandidatuddannelserne fra to til et år. Men nu melder kritikerne sig med et alternativt forslag til, hvad regeringen kan gøre i stedet for at forkorte universiteternes kandidatuddannelser, skriver Berlingske.

”Forslaget kommer fra Djøf, der selv omtaler det som ’kontroversielt’. Djøfs formand Sara Vergo siger, at hvis man absolut vil forringe det generelle uddannelsesniveau, er det bedre at optage færre på universiteterne end at forkorte kandidatuddannelserne. ’For os er det kontroversielt at sige, at vi hellere vil dimensionere end skære. Men vi synes, kvalitet er vigtigere end kvantitet’, siger hun.

Ifølge Sara Vergo bliver der med kortere kandidatuddannelser mindre tid til fordybelse, studierelevant arbejde, praktik og andre ting, som der bliver lagt vægt på af mange arbejdsgivere. Ifølge en rundspørge fra januar foretaget af Djøf blandt offentlige og private ledere mener otte ud af ti chefer, at det vil være en forringelse af kandidaterne, hvis deres uddannelse forkortes.

Danske Universiteters direktør Jesper Langergaard er enig med Djøf. ’Vi vil hellere have færre på universiteterne end halve uddannelser’, siger han.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)