Indvandrer tiltalt for trusler om at begå terror

Anklagemyndigheden har tiltalt en mand for i flere opslag på Twitter at have truet med at begå terrorhandlinger. Han er desuden tiltalt for offentligt at opfordre andre til forbrydelser og at billige to terrorangreb i Frankrig.

Justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om at rejse tiltale mod en 46-årig mand for trusler om og opfordring til terrorisme.

Den 46-årige mand fra Københavnsområdet er tiltalt efter straffelovens § 114, stk. 3, for at have fremsat trusler om at begå terrorhandlinger. Truslerne er fremsat offentligt i flere Twitter-opslag sidst i oktober 2020. Manden er samtidig tiltalt efter straffelovens § 136, stk. 1 og 2, for i flere Twitter-opslag offentligt at have tilskyndet andre til forbrydelser og for offentligt at have billiget to terrorangreb i Frankrig i oktober 2020.

»Det er anklagemyndighedens opfattelse, at den tiltaltes opslag på Twitter må anses som trusler om at begå terrorhandlinger og som tilskyndelser til andre om at begå forbrydelser. Tiltalen viser, at alene det at true med at begå terrorhandlinger bliver taget meget alvorligt – hvad myndighederne også meget hurtigt greb ind over for,« siger Lise-Lotte Nilas, der er statsadvokat i København.

Manden blev anholdt den 29. oktober 2020 og har været fængslet siden.

Manden har efter de foreliggende oplysninger dobbelt statsborgerskab, og anklagemyndigheden vil derfor nedlægge påstand om frakendelse af hans danske indfødsret og udvisning for bestandig. Desuden vil der blive nedlagt påstand om, at han forbydes at søge at kontakte personer, der er dømt for terrorrelateret kriminalitet efter straffelovens § 79 b, stk. 3.

LÆS OGSÅ:  Video: Her affyres skud mod synagoge

Sagen er forhåndsberammet som en domsmandssag ved Københavns Byret over 4 dage i perioden fra den 28. februar 2022 til den 23. marts 2022.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)