Indvandrere og efterkommere i flertal på 14 gymnasier

Andelen af indvandrere og efterkommere i gymnasiet er steget fra 8,0 pct. i 2005 til 12,0 pct. i 2018. Især andelen af efterkommere i gymnasiet er steget –  fra 3,7 pct. i 2005 til 8,9 pct. i 2018. I samme periode er andelen af elever med indvandrer baggrund faldet fra 4,3 pct. til 3,1 pct. i 2018.

”Den stigende andel efterkommere på gymnasierne skal ses i sammenhæng med, at efterkommerne generelt udgør en større andel i den unge befolkningsgrupper,” siger Lene Riberholdt, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Elever med dansk oprindelse i mindretal på 14 gymnasier

På 14 gymnasier var flertallet af eleverne enten indvandrere eller efterkommer i 2018. Blandt de 14 gymnasier var en del private gymnasier og internationale skoler. 11 af de 14 gymnasieskoler lå i Region Hovedstaden.

”Gymnasier med meget lave andele af elever med dansk oprindelse, har typisk en stor andel efterkommer fra ikke-vestlige lande. De tre internationale skoler blandt de 14 gymnasier har omvendt større andele indvandrere og personer fra vestlige lande,” siger Lene Riberholdt.

I 2016 var indvandrere og efterkommere i flertal på 13 skoler. Af de 13 gymnasieskoler eksisterer de 11 fortsat under samme navn og institutionsnummer i 2018. Disse 11 gymnasier havde fortsat et flertal af elever med anden oprindelse end dansk i 2018. De to øvrige af de 13 gymnasier havde ændret navn i 2018. Aarhus Gymnasium, Tilst og H.C. Ørsted Gymnasium, Frederiksberg hed i 2016 henholdsvis Langkær Gymnasium og TEC Frederiksberg. Disse to gymnasier havde i 2016 et flertal af elever med anden oprindelse end dansk.

LÆS OGSÅ:  Politiet efterlyser to mænd af "mellemøstligt udseende"

Således er Høje Taastrup Gymnasium eneste nye på listen.
”Opgørelserne fra 2016 og 2018 tyder på, at elevsammensætningen i forhold til herkomst på gymnasier med en lav andel af elever med dansk oprindelse, har været ret stabil de seneste år,” siger Lene Riberholdt.

Tabel med 20 gymnasier med flest indvandrer og efterkommere. 2018

Institution Ikke dansk
oprindelse
Indvandrere Efterkommere Vestlig
oprindelse
Ikke-vestlig
oprindelse
Pct.
Høje Taastrup Private Gymnasium 87,6 4,7 82,9 0,0 86,8
Akademisk Studenterkursus 85,7 10,7 75,0 1,5 84,2
Aarhus Private Gymnasium 85,1 11,9 73,1 0,0 85,1
NEXT – Sydkysten Gymnasium (STX) 77,9 5,2 72,7 1,0 76,8
Københavns Private Gymnasium 73,0 3,1 69,8 0,6 71,7
Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 68,1 53,0 9,7 55,7 2,2
Copenhagen International School 68,0 47,6 1,9 33,5 16,0
Sankt Petri skole – Gymnasium 66,7 33,3 14,3 47,6 0,0
Aarhus Gymnasium, Tilst 66,1 13,6 52,5 5,5 60,6
NEXT – Sydkysten gymnasium (HTX) 59,5 5,3 54,2 2,6 56,8
HF & VUC København Syd, Hvidovre 58,8 9,3 49,5 2,1 56,4
Høje-Taastrup Gymnasium 58,1 4,5 53,5 2,4 55,3
Københavns åbne Gymnasium 53,4 4,6 48,9 2,0 51,3
H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg 50,5 4,0 46,5 1,9 48,7
Hvidovre Gymnasium & HF 46,7 4,2 42,5 2,6 44,1
Herlev Gymnasium og HF 45,2 4,0 41,2 2,1 43,1
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague 44,4 22,2 22,2 25,9 18,5
Frederiksberg Gymnasium 43,4 3,4 40,0 2,0 41,4
NEXT – Sydkysten Gymnasium (HHX) 42,6 9,6 33,0 4,3 38,3
NEXT – Albertslund Gymnasium (STX og HF)* 39,8 2,1 37,8 2,1 37,8
LÆS OGSÅ:  Nu med signalement! Mand med sort hudfarve skruede hjulbolte løs

Anm.: Skoler med under 20 elever er ikke med i opgørelsen. Procenterne fordelt på herkomst (indv./efterk.) og oprindelse (vestlig/ikke-vestlig) summer ikke nødvendigvis til ikke dansk oprindelse, da nogle elever kan have uoplyst herkomst eller oprindelse. Anm.: Eleverne er opgjort pr. 1. oktober.
* Afdelingen af NEXT – Albertslund Gymnasium, som er er med på denne liste, optog ikke elever i 1. g. i 2018. Disse elever gik i stedet på et andet institutionsnummer.

Få gymnasier med høje andele elever med anden oprindelse end danske

Mens omtrent hver ottende gymnasieelev i 2018 var indvandrer eller efterkommer, var andelen lavere på mere end to tredjedele af gymnasierne og kun over landsgennemsnittet på under en tredjedel af gymnasierne.

”Når en stor andel af gymnasierne har en relativt lav andelen af elever med anden oprindelse end dansk, skyldes det, at nogle gymnasier har nogle meget høje andele af indvandrere og efterkommere, bl.a. fordi der bor mange indvandrere og efterkommere i nærheden af institutionerne,” siger Lene Riberholdt.