Indvandrerkvinde idømt fængsel og udvisning for bestandig

Indsmuglingen blev opdaget af den særlige Politi- og Toldenhed, som er et samarbejde mellem Toldstyrelsen og UKA Vest.

 

En 34-årig slovakisk kvinde er ved Retten i Sønderborg blevet idømt seks års fængsel samt udvist for bestandig i en sag om indsmugling af en større mængde amfetamin via landegrænsen med henblik på videresalg.

Hændelsen fandt sted den 2. februar 2022, hvor den 34-årige kvinde kom kørende i en personbil ved Frøslev Grænseovergang.

Her blev køretøjet taget ud til kontrol af den særlige Politi- og Toldenhed, som er et samarbejde mellem Toldstyrelsen og Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Indledningsvis viste Toldstyrelsens narkohund interesse for køretøjet. Og efterfølgende fandt tolderne 5,7 kilo amfetamin gemt i bilen, hvorefter kvinden blev anholdt.

Den 34-årige kvinde har under sagen erkendt indsmuglingen, ligesom hun modtog dommen.

Dommen blev afsagt mandag.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere.
UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland.
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland.
På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland.
I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)