Islam bliver Europas undergang

Den kontroversielle og prisvindende franske forfatter Michel Houellebecq har i sin berømte bog med titlen ”Underkastelse” skildret forholdene i Frankrig i år 2022. Det Muslimske Broderskab vinder valget, og en muslimsk præsident kan dermed indtage Èlysée-palæet. Det franske samfund gennemgår herefter en hastig forandring.

Houellebecq skildrer, hvordan ingen har den fornødne livskraft til at forsvare den vestlige verdens liberale livsform og værdier og derfor mere eller mindre frivilligt underkaster sig muslimernes værdisæt. Romanen er et advarsel mod en islamisering af Europa, som er i fuld gang, og som accelereres af den aktuelle flygtningekrise.

For nylig har Michel Houellebecq under en ceremoni til minde om Oswald Spengler Prize, en tysk kulturfilosof, udtalt, at “Europa har valgt en særlig form for selvmord, der går ud på at myrde de nationalstater, som det består af”.

Oswald Spengler har i 1918 i en bog med titlen “Vesterlandets undergang” bebudet den vestlige civilisations afløsning af en fra øst kommende kultur. Læs mere her.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)