Islamisering på Københavns Universitet

Der har på Københavns Universitet udviklet sig en islamisk kønsopdelt praksis i mindst ét af de rum, som på universitetets forskellige fakulteter hedder noget forskelligt: andagtsrum, reflektionsrum eller stillerum, skriver Berlingske.

”Rummene bliver også brugt som bederum for muslimske studerende, og det er her kønsopdelingen kommer ind i billedet. I Det Sundhedsfaglige Fakultets ’andagtsrum’ er der en skillevæg, som deler rummet op, så kvindelige studerende kan bede på den ene side og mandlige på den anden.

’På danske universiteter gælder selvfølgelig danske og demokratiske værdier, og det er kønsopdeling ikke. Det er helt principielt. Generelt skal vi ikke for offentlige midler ikke understøtte islamisk kønsadskillelse. Om det så var et kosteskab med kønsopdeling, ville jeg også være oprevet. Det må være op til universitetsledelsen at opretholde demokratiske værdier på en offentlig betalt uddannelsesinstitution’, skriver Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn på sin Facebook-profil”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)