Kejserens nye klima

Af Lars Hedegaard.

I disse dage protesterer bl.a. vognmænd mod regeringens seneste afgifter, som påstås at ville bidrage til at gøre Danmark “klimaneutralt”. Næsten alle hopper på klimapropagandaen og kan godt forstå, at der må gøres noget drastisk for at redde verden, selvom det kan blive ganske ubehageligt, især for dem, der har dårligst råd. Og klimaafgifterne på lastbiler er kun begyndelsen, siger regeringen. Snart kommer der km-afgifter på varevogne og derefter personbiler. På lidt længere sigt må vi forvente, at kørselsfradraget går samme vej som Store Bededag.
Medier, eksperter og de fleste borgere køber politikernes CO2-påstande med hud og hår. For hvordan kan man tvivle, når alle de kloge er enige? Det er alle de kloge imidlertid ikke, bl.a. ikke de klimaforskere, der udgiver Climate4You.com.
I sin seneste opdatering kigger Climate4You på verdens temperaturudvikling gennem den seneste halve million år, som man kan bestemme ud fra iskerneboringer i Antarktis.
Rapporten påpeger, at de varmeperioder, der engang imellem har gjort kloden beboelig, har været kortvarige fænomener midt i et generelt billede af istid, som har været normaltilstanden den seneste halve million år. Heldigvis kan vi i øjeblikket glæde os over, at der ikke er istid, men den nuværende opvarmning er betydeligt mindre end de fire andre gange, det er sket i det målte tidsrum. Det sensationelle er altså ikke, at det heldigvis er blevet varmere, men at temperaturstigningen ikke har været større.
Rapporten peger også på, at klimaet er under konstant forandring og at det normalt sker i hurtige spring. “Så hvis nogen siger, at vore dages langsomt varmere klima er bevis på noget ikke tidligere set, har de en pointe, nemlig at svingningerne normalt er meget større og vildere.”
Den relativt begrænsede opvarmning, vi oplevet i dag, betyder ifølge rapporten fra Climate4You, at hvis vi skal komme med en forudsigelse om de kommende århundreders klima, er er ny istid den mest plausible.
Det er naturligvis ikke noget, man hører om i medierne, og politikerne skal nok holde mund. “Klimaafgifterne” har nemlig intet med klimaet at gøre, men har alt at gøre med politikernes, EU’s og WEF’s konstante bestræbelser på at kontrollere og udbytte borgerne.
Covid-hysteriet var generalprøven på, om man skræmme en hel befolkning til blindt at adlyde magthavernes befalinger. Det viste sig, at det kunne man godt. “Klimaet” bliver næste akt i bestræbelserne på at afvikle friheden til fordel for det totalitære samfund.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)