KLIMA: Bla, bla, bla

Alle danske virksomheder vil inden for det næste år opleve, at de bliver stillet til regnskab for de løfter, der blev sat på deres vegne i Glasgow. 5.335 virksomheder, der skrev under på FNs Net Zero-kampagne. De har forpligtet sig til i hele deres produktionskæde at overholde Parisaftalen, skriver Lotte Hansen, partner i Hansen og Ersbøll  Agenda, i Berlingske.

”Langt de fleste danske virksomheder, store som små, er slet ikke parat til at levere i den målestok, der er brug for. Flere af dem håber nok, at det går over.

De oftest større danske virksomheder, der har lagt hånden på kogepladen, kigger med mismod ned i porteføljen af egne leverandører, som slet ikke er parat. De skubber til dem, men er også smertelig bevidst om, at der ikke er andre, som er klar lige nu til at levere, og de har ikke lyst til at tage levebrødet ud af munden på virksomheder i deres nærområde.

På kort sigt løses problemet derfor med striber af skemaer, som leverandørerne skal udfylde. Det er også meget godt med overblik over spild og forbrug, men der kommer ikke noget race to zero af et Excel-ark”.