KLIMA: Den grønne omstilling på tilbagetog

Energistyrelsen er kommet i tanker om, at dens kerneopgave er at sikre Danmarks energisikkerhed og ikke drive den grønne omstilling. Energistyrelsen har derfor pålagt Ørsted at fortsætte driften af olie- og kulfyrede kraftværker, skriver Børsen.

”Af hensyn til elforsyningssikkerheden har de danske myndigheder valgt, at Ørsted skal genetablere driften af tre kraftværksblokke, der anvender olie og kul som brændsel. Ørsted er blevet pålagt at holde de tre anlæg i drift frem til 30. juni 2024.

’Som situationen er lige nu, risikerer vi at skulle lukke kontrolleret for strømmen i kortere perioder ad gangen, og derfor er det meningsfyldt at genbesøge sagerne om lukning af danske kraftværker, der producerer el’, udtaler Martin Hansen, vicedirektør i Energistyrelsen i en meddelelse fra styrelsen”.

’Det er stadig vores holdning, at vi som samfund skal udfase brugen af gas, olie og kul hurtigst muligt, men vi står midt i en europæisk energikrise, og vi vil naturligvis bidrage til at sikre forsyningen af strøm, så godt vi kan’, udtaler Mads Nipper, adm. direktør i Ørsted, i samme meddelelse”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)