KLIMA: Tyskland øger EU’s energiafhængighed af Rusland

Som led i en strategi om at udfase atomkraft og i stedet fokusere på vedvarende energi har Tyskland lukket tre af sine sidste seks atomkraftværker, som ligger i ligger i Brokdorf, Grohnde og Gundremmingen.

24NYT: EU er i gang med en strategi om at skifte fra kul til gas for at sænke CO2-udledningen, hvilket øger efterspørgslen på russisk gas. Når fossile brændsler udfases i det forcerede tempo, der politisk lægges op til i EU, vil energipriserne uvægerligt stige.

Efter oliekrisen i 1973 genoprettede man forsyningssikkerheden i Danmark ved at ombygge elværkerne fra olie til kul og sørge for, at der lå kulreserver nok ved danske kraftværker til op mod et års forbrug. Derfor var både elproduktion og elpris stabil. En sådan reservemulighed findes ikke i dag, hverken i Danmark eller EU på grund af mangel på brændselslagre. Med den grønne omstilling er Danmark i stigende grad afhængig af det ustabile Rusland, der bruger gas som et geopolitisk pressionsmiddel.

Den voldsomme stigning i energipriserne hænger ikke sammen med de højtravende politiske erklæringer om grøn omstilling og med de mange beretninger om vellykket omstilling til grøn energi, som skulle være fuldt konkurrencedygtig. Den grønne omstilling satser på sol og vind, der lider af den alvorlige skavank, at de er ustabile energikilder. Mange teknologier, der skal sikre nulemissioner i 2050, er ikke opfundet endnu. Løsningerne har i bedste fald lange udsigter, og i værste fald kommer de aldrig i en økonomisk bæredygtig form.

I en analyse fra Danske Bank svarer 44 pct. af danskerne, at de lige nu er bekymret for, at de stigende energipriser vil slå hul i husstandens økonomi. Fortællingen om den vellykkede omstilling til grøn energi holder ganske enkelt ikke vand.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)