Klimakampen drives af religiøst hysteri

Miljø- og klimaforkæmpere har i deres kamp konsekvent overdrevet det gode budskab, sikkert i den bedste mening, men det fremmer hverken deres troværdighed eller sagen. Det skriver prof. Jesper Lau Hansen i Berlingske.

For 30 år siden udgav FN udgav en ekspertrapport, der fastslog, at verden kun havde ti år til at standse den globale opvarmning, hvis ikke polerne skulle smelte, havet stige og oversvømme bl.a. Bangladesh, hvilket ville fordrive 90 mio. mennesker, mens USA’s frugtbare hvedebælte ville blive tørkeramt.

Det skete som bekendt ikke, men både før og efter 1989 har vi hørt, at nu går Jorden under om ti år. Ikke overraskende udlægges også den seneste rapport fra ICCP sådan, at der er ti år til undergangen, selvom rapporten faktisk ikke selv siger det, men sådan vælger mange alligevel at udlægge det.

For mange antager miljøet en religiøs karakter, der skal sikre deres personlige frelse. Det er dette religiøse hysteri, der forklarer ønsket om, at vi som samfund bruger formuer på at gøre os en lille smule mere ”rene”, end vi allerede er. Formuer, der virkelig kunne hjælpe klimaet, hvis de blev brugt i udlandet. Klimaforkæmperne nægter at forstå udfordringernes globale karakter og fokuserer kun på sig selv.

Som andre problemer kan klimaudfordringerne løses med sund fornuft og brug af den markedsøkonomi, der siden tidernes morgen har gavnet menneskehedens udvikling. Hvad klimaudfordringerne derimod ikke har brug for, er religiøst hysteri og falleret planøkonomi.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)