Klumme: Valgsvindel i USA kræver valgafgørelse i højesteret


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Da amerikanerne gik i seng ud på valgaftenens små timer, førte Trump klart i de afgørende svingstater (”battleground states”). Samtidig begyndte danskerne at stå op og så altså det samme billede som amerikanerne: En klar Trumpføring, f.eks. i Pennsylvania med hele 14 procentpoint – 56,5 procent mod Bidens 42 procent, efter 64 procent optalte stemmer. Så begyndte underlige ting at ske. Svingstaterne stoppede simpelt hen optællingen og da de efter flere timer genoptog den, var Trumps føring enten forsvundet, som i staten Wisconsin, eller kraftigt reduceret og blev fremadrettet mindre til den helt forsvandt og Biden overtog føringen.

Jeg bemærkede tilfældigvis selv følgende i relation til udviklingen i Wisconsin om morgenen (dansk tid): Efter 77 procent af stemmerne var optalt, førte Trump med 104.963 stemmer. Da 94 procent af stemmerne var optalt, havde han øget føringen til 110.000 stemmer svarende til 3.7 procentpoint (51.1 – 47.4). Det gik altså uimodståeligt fremad for Trump og med nævnte føring og kun 6 procent stemmer tilbage at optælle, var han under normale omstændigheder en sikker vinder. Men denne morgen var omstændighederne ikke normale. Pludselig standsede optællingen på de 94 procent. Da den genstartede, var det på 95 procent optalte og vupti nu førte Biden pludselig med 0.3 procentpoint (49.4 mod 49.1 til Trump). I sig selv en statistisk umulighed, men i denne sammenhæng er et hard core statistisk argument ikke nødvendigt. For i en verden, som den vi lever i, der jo følger de newtonske love, kunne Biden efter en procents optælling (fra 94 til 95 procent) umuligt have indhentet Trumps føring på 110.000 stemmer og fået yderligere 8.000, som var det, han nu førte med. Hvorfor ikke? Fordi en procent kun omfatter 30-35.000 vælgere!!

Når man ser de amerikanske mainstreammedier og deres danske mediebrødre – som er en flok uselvstændige efterplaprere, en flok dilletanter og intellektuelle dværge – er det amerikanske præsidentvalg for længst afgjort. Ja, medierne (og Demokraterne) udråbte ganske enkelt Biden som vinder, endnu før dette var sket blandt flere af de afgørende svingstater. Mediernes valg-fortælling lader ikke gamle sovjetiske medier som Pravda, Izvestia og Tass noget tilbage at stå i propagandistisk forløjethed og forsøg på hjernevask af befolkningen. Således er der tale om totalitær propaganda af værste skuffe. Der er tale om disrespekt for demokratiet, der er tale om en F-finger til 74 millioner amerikanere, som har taget demokratiet og deres stemmeret alvorligt!

Og propagandaen er ikke alene sovjetlignende totalitær, den er nazistisk dæmoniserende. Ligesom nazisterne viste deres hæslige ansigt i et ekstremt, ensrettet og empatiløst had til jøderne, således viser de amerikanske eliter (Demokraterne, medierne, universiteterne, Hollywood, storfinansen, Sillicon Valley, mfl.) deres hæslige ansigt i et ekstremt, ensrettet og empatiløst had til Donald Trump. Ifølge eliternes propaganda er der intet – I-N-T-E-T – godt at sige om Trump. Han er en led racist, en led fascist/nazist, han er en ækel homofob, en ækel islamofob, en klam sexist, en modbydelig fremmedhader, en modbydelig kvindehader, osv. Ligeledes er hans følgere en slags undermennesker, ”a basket of deplorables”, som den dybt korrumperede Hillary Clinton i bedste nazistil beskrev dem.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Svenske tilstande

Heldigvis er det ikke medierne, som bestemmer, hvem der bliver USA’s næste præsident. Det gør de 50 amerikanske stater. Dvs. det gør de under normale omstændigheder, men da de afgørende svingstater er under anklage for valgfusk, ser det ud til, at afgørelsen af det amerikanske præsidentvalg 2020 kommer til at ligge hos landets højesteret. Dette skønt medier og Demokrater påstår, at præsidentvalget 2020 har været det reneste nogensinde i USA’s historie, intet mindre (!), helt uden nogen form for valgsvindel (!). At 74 millioner amerikanere mener det stik modsatte og at flere hundreder valgobservatører under ed, dvs. med strafansvar på 5 års fængsel for at tale usandt, har fortalt om valgfusk omfattende millioner af stemmer, forholder medierne sig ikke så meget som et øjeblik til. Ja, de påstår, at Trump ikke har fremsat et eneste bevis for valgfusk. Måske er journalister og reportere ikke bare groft manipulerende, men også snotdumme: Et vidnesbyrd aflagt under ed er et bevis, som retten har pligt til at prøve, hvis det kan have betydning for afgørelsen af en sag.

Anklagerne for valgsvindel kører overordnet ad to spor: Det ene spor ledes af Trumps personlige advokat, den hæderkronede tidligere borgmester i New York, Rudy Guiliani. Guiliani og hans team af advokater har særligt fokus på de hundreder af personlige vidnesbyrd om fusk. Det andet spor står den tidligere føderale anklager, den højt respekterede advokat Sidney Powell, i spidsen for. Powell og hendes team har særligt fokus på svindel via de elektroniske valgsystemer. De to advokatteams har lagt sager an i svingstaterne: Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan og Wisconsin. De har ikke forventninger til, at staterne vil tage sagerne, og er derfor klar til at fortsætte til højesteret.

Hvad er så substansen i de vidnesbyrd de to advokatteams fremlægger. Først et rids af Guiliani teamets anklager:

  1. Republikanske observatører/stemmetællere er enten blevet bortvist fra valgstederne, eller har ikke fået lov til at komme i meningsfuld nærhed af stemmesedlerne. Kort sagt: De har ikke fået lov til for at deltage i verificeringen af stemmernes gyldighed og hvem de gik til.
  2. Stemmer på Biden er blevet scannet ind i computerne ikke bare den legale ene gang, men gentagne gange.
  3. Folk der ikke var bosat i en given stat, har alligevel fået lov til at stemme i samme.
  4. Der er blevet stemt fra falske/ikke-eksisterende adresser.
  5. Tusinder af døde har også stemt, f.eks. sværvægtsverdensmesteren Joe Fraizer, død 2011, der skulle have været en tur forbi stemmestedet i Philadelphia.
  6. Der er observeret såkaldte ”vote dumps” omfattende hundrede tusinder af ufuldstændige stemmesedler – dvs. ikke den officielle stemmeseddelsstandard – kun med Joe Bidens navn på. Disse ”vote dumps” er pludselig dukket op på valgstederne uden at nogen kan redegøre for, hvorfra de er kommet.
  7. Nogle steder er der blevet talt 2-3 gange flere stemmer op, end der var stemmeberettigede
  8. Der er blevet sendt mere end 100 millioner stemmesedler (”mail ballots”) ud før valget uden at man vidste, hvem der i realiteten modtog dem, fordi staternes folkeregistre ikke er opdaterede. Mange stemmesedler er forsvundet undervejs i transportsystemet, der er f.eks. rapporter om, at postarbejdere har solgt dem videre, ligesom mange republikanere, der mødte op på valgstederne, fortæller, at de ikke kunne stemme, fordi de allerede havde brevstemt (!).
  9. Mange valgsteder har undladt at verificere brevstemmernes gyldighed, hvilket ellers skal ske med en underskriftssammenligning af en tidligere underskrift i folkeregistret med den på brevstemmen.
  10. 10) Stemmer der er modtaget efter afstemningen var berammet afsluttet, er alligevel blevet talt med, herunder er stemmetællerne blevet beordret til at baguddatere stemmesedlerne, så det så ud, som om de var indkommet rettidigt.
LÆS OGSÅ:  Klumme: Aftenlandets undergang

Dette er hovedpunkterne i Giuliani teamets anklager. Samlet set løber det op i millioner af ugyldige stemmer. Mange gange flere end Trump behøver for at vinde svingstaterne og dermed valget.

I Michigan opdagede man et par dage efter valget, at en computer havde overført 6.000 stemmer fra Trump til Biden. Medierne affærdigede straks dette med, at der var tale om en computer fejl (”a glitch”), men da en computer kører efter et bestemt program, så laver den kun fejl, hvis der er fejl i programmet. Havde dette derfor været tilfældet, ville computeren have kørt fejlen igen og igen. Resultat: Ikke kun 6.000 stemmer, men alle Trumps stemmer var gået til Biden. Den gik altså ikke. Så forlød det, at der måtte være tale om en menneskelig fejl. Problemet er bare, at det ikke er muligt for et normalt menneske at lave en fejl i den pågældende størrelsesorden uden at blive opdaget. Så fandt medierne på tilslørende argumenter som, at Trump var så langt bagud i forhold til Biden, at 6.000 stemmer hverken gjorde fra eller til. Bl.a. dette ansporede Sidney Powell til at lægge sit engagement i at undersøge de elektroniske valgsystemer nøjere.

Det viste sig, at alle svingstaterne benytter sig af afstemningscomputere (”voting machines”) fra firmaet Dominion. Computerne er berygtede for deres valgsvindelspotentiale og i USA har der i flere år været rettet advarsler mod dem. Ikke mindst fra Demokraternes side, da de ville have hængt Trump op på at stå i ledtog med Rusland, som, ifølge Demokraterne, ved valget i 2016 skulle have lavet valgsvindel til hans fordel. Således kunne man så sent som for et år siden (dec. 2019) se førende Demokrater som senator Elizabeth Warren, Senator Amy Klobuchar og Senator Ron Wyden advare om Dominion computernes ”vote switching” potentiale, som ”threaten the integrity of our elections”. Men det var dengang. I dag hedder det uden videre hos samme Demokrater, at valget er det reneste nogensinde. Der er ikke så meget som bare antydningen af valgsvindel, siger de.

Sidney Powell og mange andre fandt hurtigt meget, der tydede på, at Dominion computerne var blevet brugt til valgsvindel og under indflydelse af de heraf fremkomne anklager planlagde repræsentanternes hus i Pennsylvania en høring med Dominion, hvor firmaet kunne forsvare sig. Høringen skulle løbe af stablen torsdag den 19/11. Men Dominion mødte aldrig op. Da man forsøgte at få kontakt med den ansvarlige IT-sikkerhedsdirektør, Eric Coomer, var han forsvundet. Det samme var Dominions hovedkvarter i Toronto, Canada, ligesom firmaets amerikanske hovedkontor i Denver, Colorado. Ligeledes havde mere end 100 af firmaets medarbejdere slettet deres profiler på LinkedIn.

LÆS OGSÅ:  Klumme: En EU-farce uden skygge af demokrati

Smartmatic er et multinationalt IT-selskab, der udvikler elektroniske valgsystemer. Selskabet er – ligesom Dominion – berygtet for valgsvindel, f.eks. i lande som Bolivia, Philippinerne, Uganda og ikke mindst Venezuela, hvor firmaet blev dannet i 1997.  I Danmark har vi førstehåndskendskab til Smartmatic, idet firmaet i 2018, sammen med partneren DXC Technology, valgtes som leverandør af software til de danske kommunal- og folketingsvalg frem til 2028! Selskabet gav dog indledningsvis urigtige oplysninger til daværende indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl om, at dets hovedejerskab var et selskab registreret i London. Dagbladet Politiken undersøgte sagen og fandt, at det endelige ejerskab ikke lå i London, men er registreret i Curacao i Caribien ved Venezuelas kyst, hvilket Smartmatic så indrømmede. Derfor er det besynderligt at se, at Smartmatic på sin hjemmeside skriver, at det er en amerikansk virksomhed, som blev dannet i Boca Raton, Florida, i år 2000, hvor det stadig er registreret.

Ifølge Sidney Powell, som henviser til et af sine mange vidner i sagerne om valgfusk, en tidligere højtstående militærperson tæt på Hugo Chavez (død 2013), så ønskede Chavez forud for en mistillidsafstemning mod ham i 2004 et nyt elektronisk valgsystem. Og, citerer Powell militærpersonen, ”Smartmatic agreed to create such a system and produce the software and hardware that accomplished the result for President Chavez”.

Smartmatic udviklede herefter et system, der, som det centrale, kunne flytte stemmer fra en kandidat til en anden. Man fik så en algoritme til i realtid at ændre en vis procentdel af de i systemet indkommende stemmer uden, at det umiddelbart kunne spores. Der kan dog komme grus i maskineriet, hvis stemmerne på modparten er så overvældende mange flere, at algoritmen ikke kan følge med og ”bryder” sammen. Dette skete for Chavez, hvorfor man måtte stoppe stemmetællingen nogle timer, for at fylde falske stemmer på ham ind i systemet.

Og det var netop det samme, der skete da svingstaterne på valgnatten, som indledningsvis beskrevet, pludselig lukkede ned. Kæmpestore stemmeladninger (”vote dumps”) dukkede pludselig op med mere end 90 procent stemmer for Biden. Da stemmetællingen gik i gang igen, var Trump bagud og/eller det gik uimodståeligt tilbage for ham og frem for Biden. Det kan i øvrigt tilføjes, at Joe Biden netop har udpeget Peter Neffenger, som er præsident for Smartmatic og formand for selskabets bestyrelse, til at være en del af sin overgangsregering!

Det ser, som nævnt, ud til, at anklagerne om valgfusk ender i højesteret. Det kræver to forudsætninger: Reelle beviser og at antallet af illegale stemmer overgår det antal stemmer, Biden påstås at have vundet med. Begge dele leverer Trump. Nå, ja, for resten, der er også en tredje forudsætning, nemlig at højesteret dømmer i overensstemmelse med den amerikanske forfatning, ikke med Demokraternes/eliternes ønsker!

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)