Klummer

Klumme: Myndighederne har ført befolkningen bag lyset

På et pressemøde i Statsministeriet onsdag den 11. marts bekendtgjorde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at styrelsen ville skifte teststrategi i forhold til potentielt corona-smittede. Man gik fra en ”inddæmningsstrategi”, hvor alle med corona-lignende symptomer blev

Klummer

Klumme: Retsstaten uden retssikkerhed

Danskerne betragter Danmark som en retsstat, men på visse områder har staten udviklet bananstatsagtige symptomer.  De seneste år har vi nemlig været vidne til systematiske lov- og regelbrud begået af offentlige myndigheder. Balancen mellem stat

Klummer

Klumme: Venstre ledes af kynikere

Voksne læsere vil kunne huske Ulf Pilgaards parodi på den tidligere socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup tilbage i Cirkusrevyen i 1996. Måden hvorpå han kontinuerligt opremsede de relevante politiske problemstillinger, og i forhold til en besvarelse

Klummer

Klumme: Europa som Animal Farm – Del II

Socialisterne er pr. definition internationalister. Hele den socialistiske verdensopfattelse bygger på alle folkeslags lighed og ligeværd samt på opfattelsen af, at proletariatet skal frigøres fra magthavernes åg. Når denne verdensopfattelse assisteres af den totalitarisme og

Klummer

Klumme: Europa som Animal Farm – Del I

Det politiske sprog er indrettet for at få løgne til at lyde troværdige og drab til at være acceptable. Jo længere samfundet kommer fra sandheden, jo mere vil det hade dem, der fortæller sandheden. Citaterne

Klummer

Klumme: Politiserende universiteter

Internationale undersøgelser viser, at politiserende vestlige akademikere og studerende i stigende grad problematiserer undervisningen i, og udforskningen af, bio-genetisk-evolutionære aspekter af menneskers udvikling, adfærd, og samfund. Forskere fyres i dag, selvcensur blomstrer, og resten af

Steen Leth Jeppesen – Klumme
Klummer

Klumme: Enøjede topøkonomer

“Topøkonomers” klimaforslag: “Danmark kan omstilles enkelt, effektivt og billigt”, hedder det opmuntrende (på journalistisk vel, hvad der kaldes “jublende”) i klima-alarmist-avisen Berlingske. Der er tale om en rapport fra Small Great Nation-initiativet, som beror på

Steen Leth Jeppesen – Klumme
Klummer

Klumme: Demokratiet bør diskuteres

Politikere nyder ikke megen anseelse. Sammen med journalister ligger de nogenlunde i bunden ved meningsundersøgelser om den slags. Det har foruroliget den såkaldte Demokratikommission, nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd. Det er også en kendsgerning, at

Klummer

Klumme: Iværksætteriet er på tilbagetog

Iværksætteri er blevet fedt. Kendte danske iværksættere har fundet vej til Folketinget, til bedste sendetid på TV, til forsiderne af glitrende magasiner og til bestsellerlisterne i form af biografier. Men reelt er iværksætteriet ved at