Københavns Politi og PET’s fælles efterforskning af sprængningerne af Nord Stream indstilles

Der er ikke det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark i forbindelse med sprængningerne af Nord Stream 1 og 2, og derfor indstiller Københavns Politi den strafferetlige efterforskning af sprængningerne.

Københavns Politi har i samarbejde med PET efterforsket sprængningerne i september 2022 af gasledningerne på Nord Stream 1 og 2, der fandt sted uden for dansk territorialfarvand.

 

De danske myndigheder har undervejs i efterforskningen samarbejdet med relevante udenlandske partnere.

 

Der har været tale om en kompliceret og omfattende efterforskning.

 

Myndighederne kan på baggrund af efterforskningen konkludere, at der var tale om forsætlig sabotage af gasledningerne. Det er samtidig vurderingen, at der ikke er det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark.

 

Københavns Politi har derfor besluttet at indstille den strafferetlige efterforskning af sprængningerne.

 

PET følger fortsat udviklingen i trusselsbilledet og iværksætter sammen med andre relevante myndigheder løbende foranstaltninger, som skønnes nødvendige for at beskytte Danmarks kritiske infrastruktur.

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)