Korruption i Nordea

Bankers brud på hvidvaskregler ordnes praktisk talt altid ved forlig. Men Nordea og det danske politi står så langt fra hinanden, især i forhold til bødestørrelsen, at sagen nu går i retten, oplyser Børsen.

”Københavns Byret kommer til at lægge dommer og lokaler til en historisk og omfattende straffesag anlagt af National Enhed for Særlig Kriminalitet, eller NSK, mod Nordea. Helt usædvanligt har det nemlig, trods syv års forhandlinger, ikke været muligt for NSK og Nordea at finde en forhandlet løsning på brud på hvidvaskreglerne i perioden fra 2012 til 2015.

Ifølge anklageskriftet har Nordea i Danmark medvirket til transaktioner, der ikke har overholdt hvidvaskreglerne, for ca. 26 mia. kr. Og ifølge den nuværende hvidvasklovgivning vil det som udgangspunkt udløse en bøde på 25 pct. af de samlede overførsler, eller i Nordeas tilfælde 6,5 mia. kr., hvis retten giver NSK medhold i anklagerne”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)