Kriminaliteten blandt muslimerne stiger fortsat

Vi ser en procentvis faldende kriminalitet for ikke-vestlige efterkommere, men antallet vokser så meget, at den samlede kriminalitet for gruppen er stigende”, oplyser forskningsprofessor ved Rockwoolfonden, Lars Højsgaard Andersen, over for Berlingske.

Det er antallet, der gør forskellen. Selv om gruppens kriminalitet falder, er der reelt flere kriminelle udlændinge herhjemme, fordi antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere vokser mere, end gruppens kriminelle tilbøjeligheder falder. Gruppen er vokset voldsomt fra 285.000 i 2002 til 522.000 i 2021. Og i 2050 vil der ifølge Danmarks Statistik være 700.000.

De ikke-vestlige efterkommere er stadig meget mere kriminelle end danskere. Mens 33 pct. af ikke-vestlige efterkommere født i 1987 havde forbrudt sig mod straffeloven, var det tilsvarende tal for danskere 15 pct. Kriminelle ikke-vestlige efterkommere var altså 2,2 gange mere kriminelle end danskere.

For årgang 1997 er de tilsvarende tal 22 pct. og 8 pct. I denne årgang var ikke-vestlige efterkommere altså 2,75 gange mere kriminelle end danskere.

I 2002 blev 1.438 mandlige, ikke-vestlige efterkommere dømt efter straffeloven. I 2020 – 9.325. Det er en stigning på knap 650 pct. på 18 år.

I året 2018 blev 1,1 pct. af alle danske mænd og 3,5 pct. af alle ikke-vestlige mænd dømt for straffelovsovertrædelser. Men sorterer man efter muslimsk baggrund, stiger tallet til 4,6 pct.

Mens ikke-vestlige efterkommere er knap 3,5 gange så kriminelle som etniske danskere, er muslimer fra MENAPT-landene ca. 4 gange så kriminelle som etniske danskere.

Berlingske kunne ikke få oplyst antallet af muslimer i Danmark, idet Danmarks Statistik påstår, at der af tekniske årsager ikke er mulighed for særkørsler, der isolerer muslimer fra MENAPT-landene. Grunden dertil er, oplyser Danmarks Statistik, at hele modellen bag fremskrivningen er opbygget på baggrund af herkomstopdelingen i vestlige/ikkevestlige indvandrere og efterkommere – både på programmerings- og på datasiden.

At det er teknikken, der er i vejen, er en absurd forklaring i et land, som er nr. 1 i verden inden for offentlig digitalisering.

Forklaringen er ganske enkelt den, at man fra politisk hold fortsat har interesse i at nedtone det muslimske problem. Og derfor vil man ikke ofre de ressourcer, der skal til, for at omlægge produktionen af opgørelser og fremskrivninger i Danmarks Statistik og lave særkørsler for muslimer fra MENAPT-landene.

Som man siger: Hvor der er vilje, er der vej. Men den vilje kniber det med hos den islamvenlige elite i Danmark.

Virkeligheden er, at integrationen af de herboende muslimer er en eklatant skattefinansieret fiasko. Muslimerne fortsætter med at være en dybt problematisk minoritet – illoyal, unyttig, underuddannet, underbeskæftiget, underintegreret, overkriminel og oversygelig i såvel første, anden og tredje generation – og snart fjerde.

Prisen er ca. 90 mia. kr. brutto om året, som Danmark ifølge Finansministeriets beregninger skal betale hvert år frem til år 2100. Det er penge, som kunne være brugt for velfærd, forsvaret og andre formål til gavn for det danske samfund.

André Rossmann

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)